Video: introductie e-factureren voor aanbestedingsplichtige organisaties

Deze video is bedoeld voor de ruim 1.500 aanbestedingsplichtige organisaties in Nederland, variërend van decentrale overheden tot instellingen in bijvoorbeeld het onderwijs en veel zelfstandige bestuursorganen. Deze instellingen moeten, conform de wet, per 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. (januari 2019)

Deze video spreekt iedereen aan die zich binnen deze organisaties bezig houdt met e-factureren en met name managers en medewerkers van de afdelingen Financiële Administratie, ICT en Inkoop.

Wat kunt u verwachten?

Deze video duurt circa 12 minuten en na afloop heeft u inzicht in:

  • wat e-factureren inhoudt,
  • wat de voordelen zijn,
  • wat de verplichting tot e-factureren voor u betekent en
  • welke afwegingen en keuzes u moet maken om succesvol e-factureren te kunnen invoeren.

Video introductie e-factureren