Vindplaats Inkoop sociaal domein (platform)

Gemeenten, zorgaanbieders, kenniscentra en belangenverenigingen die te maken hebben met inkopen en aanbesteden in het sociaal domein kunnen op de vindplaats terecht voor informatie over alle fases van het inkoop- en aanbesteedproces. De vindplaats vormt de inspirerende basis voor een platform waar gemeenten, aanbieders en experts van elkaar kunnen leren rondom actuele vraagstukken op het gebied van de inkoop in het sociaal domein. (mei 2019)

Beeldmerk Vindplaats Inkoop sociaal domein

Het inkoopproces is onderdeel van een voortdurend gezamenlijk overgangs- en ontwikkelproces van gemeenten en (zorg- en Wmo-)aanbieders. Samen volgen zij een continue cyclus van beleidsdoelstellingen naar inkoop, vervolgens naar contractmanagement en weer verder naar nieuwe beleidsdoelstellingen. De vindplaats gaat hierbij helpen. Veel organisaties publiceren informatie rondom inkoop binnen het Sociaal Domein. Op de vindplaats wordt deze informatie centraal samengebracht.

Een brede werkgroep met gemeenten en aanbieders heeft de vindplaats onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkeld. De komende tijd wordt deze vindplaats verder gevuld met content en wordt een helpdesk ingericht voor gemeenten en aanbieders.  

Vindplaats

Vindplaats Inkoop social domein  op inkoopsociaaldomein.nl

Woordenwolk Vindplaats Inkoop sociaal domein