Webinar Doelgroepenvervoer

Wilt u aan de slag met klimaatneutraal inkopen van doelgroepenvervoer? In dit webinar krijgt u kennis, tools en ervaringen aangereikt. Ruud Scheerder (PIANOo) en Emma van Bree (EV Consult) behandelen in 45 minuten de voorbereiding van de organisatie, de mogelijkheden van het huidige contract en het inkoopproces. (maart 2019)

Dit webinar is live opgenomen op 5 maart 2019 ter voorbereiding op het Leernetwerk Doelgroepenvervoer.

Leernetwerk Doelgroepenvervoer

Webinar

Dit webinar is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen