Webinar Energie

Wilt u aan de slag met het inkopen van duurzame energie? In dit webinar krijgt u kennis, tools en ervaringen aangereikt. Machiel van Daalen (PIANOo) en Christiaan van Dijk behandelen in 45 minuten de basisbeginselen van duurzame energie, hoe u uw ambitieniveau bepaalt en hoe u dit toepast in het inkoopproces. (maart 2019)

Dit webinar is live opgenomen op 26 maart 2019 ter voorbereiding op het Leernetwerk Energie.

Leernetwerk Energie

Webinar

Dit webinar is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen