Webinar - Omgevingswijzer

In dit webinar van 2 oktober 2017 is de Omgevingswijzer toegelicht. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. Het faciliteert een gestructureerde discussie en helpt een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied te ontwikkelen. Zowel de sociale, ecologische als economische duurzaamheid (people, planet en profit) komen aan bod.

Na een korte introductie van het instrument, wordt stilgestaan bij de verschillende manieren waarop het instrument kan worden ingezet. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang met het Ambitieweb en de Aanpak Duurzaam GWW (grond-, weg- en waterbouw). Omdat bij de Omgevingswijzer het gesprek centraal staat, is een goede voorbereiding van dat gesprek essentieel. Hiervoor worden tips bij de voorbereiding gegeven.

Webinar Omgevingswijzer - Platform WOW

(Bron: YouTube Platform WOW)