Webinar Ruimte voor innovatie in de gewijzigde Aanbestedingswet

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 biedt meer ruimte voor innovatie. De wet laat meer mogelijkheden voor dialoog en voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Het GWW inkoopplatform organiseerde hierover op 30 mei 2016 een webinar. Het GWW Inkoopplatform is een samenwerkingsverband tussen PIANOo, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en Platform WOW. 

Experts van PIANOo gingen in op vragen als:

  • Hoe laat je in je uitvraag ruimte voor inschrijvers om zelf met innovatieve oplossingen te komen?
  • Hoe zet je de flexibele procedures hiervoor in?
  • Hoe benut je het werken met levenscycluskosten optimaal?
  • Hoe ga je gericht op zoek naar een innovatieve oplossing, met behulp van de nieuwe procedure innovatiepartnerschap?

Webinar Ruimte voor innovatie van GWW inkoopplatform

(bron: YouTube Platform WOW)