Webinar: Versneld aanbesteden & contracteren tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis is de roep om opdrachten te versnellen groot, vooral in de bouw. Zowel aanbestedingsrechtelijk als contractueel zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. In een webinar op 24 april 2020 gingen Andrea Chao en Leon Hombergen in op aanbestedingsrechtelijke invalshoeken om opdrachten te versnellen en de mogelijkheden voor het uitbreiden van contracten in het licht van de coronacrisis. Hoewel de presentatie en voorbeelden zich toespitsten op de bouwsector, zijn de mogelijkheden ook zeker toepasbaar in andere sectoren. (april 2020)

Aanbestedingsrechtelijke invalshoeken

In het webinar gaat Andrea Chao in op de volgende aanbestedingsrechtelijke aspecten voor het versneld in de markt zetten van opdrachten:

  • Plaats een vooraankondiging: zodat marktpartijen zich alvast kunnen voorbereiden op een inschrijving of hiermee rekening houden in hun planning
  • Keuze van procedures: welke procedures zijn mogelijk en welke minimum termijnen gelden
  • Verkorting termijnen: bij urgente situatie en dwingende spoed is het – onder voorwaarden - mogelijk termijnen te verkorten.
  • Inrichting van een aanbesteding: waar kun je op letten bij de inrichting van je aanbesteding, het opstellen van selectie- en gunningseisen en na de gunning 
  • Inrichting van het contract: praktische suggesties voor onder meer flexibiliteit, betaling en meerwerk
  • Uitbreiding van een lopende aanbesteding

Uitbreiden contract

In de Aanbestedingswet worden de mogelijkheden beschreven om een contract uit te breiden. In het webinar gaat Chao in op 6 specifieke mogelijkheden die in het licht van de coronacrisis interessant zijn voor aanbestedende diensten.

Zorgvuldigheid en flexibiliteit van belang

Andrea Chao benadrukt in het webinar dat het belangrijk is vooral zorgvuldig te blijven handelen en marktpartijen een eerlijke kans te bieden. Ook beveelt zij aanbestedende diensten aan flexibiliteit te zoeken tijdens de aanbesteding en in het contract.

Peiling deelnemers

Bij aanvang van het webinar gaf 44% van de deelnemers aan dat zijn organisatie overweegt om opdrachten versneld aan de markt te verstrekken. Daarvan was 15% nog niet op de hoogte hoe dit te doen. Aan het eind van het webinar gaf 36% van de deelnemers aan dat er meer mogelijk is dan hij/zij vooraf dacht.

Meer informatie

Op pianoo.nl vindt u meer informatie over de besproken procedures, termijnen en specifieke situaties:

In het dossier Coronacrisis en inkoop vindt u meer informatie over de gevolgen voor lopende aanbestedingsprocedures, aanbestedingen die nog niet gestart zijn en de gevolgen voor lopende contracten.