Werkconferentie Circulair Inkopen - Verslag 7 april 2016

Op donderdag 7 april 2016 vond de Werkconferentie Circulair Inkopen plaats. In de Prodentfabriek in Amersfoort kwamen ruim 40 gemeenten, 8 provincies en meer dan 20 andere publieke instellingen bij elkaar. Deze organisaties spraken over de verdere opschaling van circulair inkopen binnen hun organisatie aan de hand van al succesvol uitgevoerde praktijkcases.

Samenvatting plenaire programma

Circulair inkopen, waarom willen we dat eigenlijk? Is het financieel verantwoord? En wat gebeurt er al in Nederland? Deze en vele andere onderwerpen kwamen ter sprake tijdens de Werkconferentie Circulair Inkopen, afgelopen donderdag. Decentrale overheden deelden hun kennis en maakten afspraken over opschaling en vervolg.

Waarom willen we circulair inkopen?

Naast financieel voordeel, door bijvoorbeeld langere levensduur, hogere restwaarde en inzet van eerder gebruikte producten en materialen, verlaagt circulair inkopende behoefte aan nieuwe grondstoffen en daarmee de maatschappelijke impact van productieketens. Decentrale overheden kunnen hier een belangrijke rol hebben in het vergroten van de vraag aan de markt. Jacqueline Cramer, lid van de Amsterdam Economic Board, benadrukte deze belangrijke rol: "de markt reageert wel, zolang het duidelijk is wat de uitvraag is." De gezamenlijke Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor zo'n 70 miljard euro  in: een enorme prikkel om de circulaire economie te stimuleren. Wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer, John Nederstigt, illustreerde deze uitspraak met een metafoor over worteltjestaart: "Als wij als lokale overheden een circulaire uitvraag blijven doen, gaan er partijen met circulaire oplossingen komen."

Succesvoorbeelden

Er zijn al enkele tientallen cases waar circulair inkopen in de praktijk is gebracht, voornamelijk door partijen die zijn aangesloten bij de Green Deal Circulair Inkopen. "Circulair inkopen is op dit moment het eenvoudigste te realiseren voor producten met een middelgrote complexiteit en een middellange levensduur," aldus Michel Schuurman, programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland. "Dus geen WC-papier, maar wel kantoormeubilair en kleding." Tegelijkertijd wordt ook ingezet op de gebouwde omgeving en GWW (grond-, weg- en waterbouw). In Venlo is recent het nieuwe Stadskantoor opgeleverd, waarbij niet alleen is gekeken naar financiële waarde (kosten), maar ook naar gezondheid (schone lucht) en werkcomfort (veel licht). Alle grondstoffen kunnen na gebruik opnieuw hoogwaardig worden ingezet.

Ondersteuning

Organisaties die aan de slag willen met circulair inkopen, hoeven niet vanaf nul te beginnen. De kennis van de afgelopen jaren is samengevat in de Wegwijzer Circulair Inkopen, die tijdens de werkconferentie officieel is gelanceerd. Daarnaast biedt de Wegwijzer handvatten en praktijkervaringen voor zowel publieke als private organisaties om snel aan de slag te gaan.

ichel Schuurman van MVO Nederland en Take Padding van PIANOo

Ook het Ministerie van Infrastructuur & Milieu wil haar rol nemen. Hannie Vlug, directeur Duurzaamheid , deed een oproep aan de aanwezigen in de zaal. "Wij vragen aan lokale overheden en andere publieke organisaties om kenbaar te maken wat zij nodig hebben rondom circulair inkopen. Daarmee gaan we kijken hoe we samen de ambitie van 10% circulair inkopen gaan realiseren."

Van opstarten naar opschalen

Starten met circulair inkopen is op dit moment al mogelijk. "De praktijkvoorbeelden uit de Green Deal laten zien wat er al kan," aldus Take Padding van PIANOo. "De fase van opstarten is voorbij; opschalen heeft nu alle aandacht." Om daadwerkelijk te versnellen, is samenwerking met andere partijen essentieel. "Samenwerking is de belangrijkste peiler onder de duurzame economie," zo stelde Prins Carlos de Bourbon de Parme. Hij vergeleek circulair inkopen met motorcross door het bos. "Kijk niet naar waar de bomen staan, maar naar waar de open ruimtes zijn. Kijk niet naar waarom het niet kan, maar wat we al wel kunnen. En dan blijken de kansen eindeloos."

Uitgebreide samenvatting

Hieronder vindt u een uitgebreide samenvatting van het plenaire programma inclusief verslagen van de werksessies. De presentaties vindt u rechts op deze pagina. 

Samenvatting plenaire programma en verslagen werksessies (pdf)

Uitnodiging vervolgtraject

Met de Werkconferentie Circulair Inkopen achter de rug is duidelijk geworden hoeveel energie er rondom circulair inkopen zit. Het signaal dat opschaling mogelijk is was niet eerder zo sterk. Om deze opschaling mogelijk te maken, is de wens om een traject op te zetten om minder ervaren organisaties versneld stappen te laten maken rondom Circulair Inkopen. Het voorstel is om de opgedane kennis en ervaringen uit de Green Deal in een versneld traject te delen met nieuwe organisaties die met circulair inkopen aan de slag willen. Het doel is om deze organisaties op hetzelfde kennisniveau te brengen als de deelnemers aan de Green Deal.

Uitnodiging vervolgtraject circulair inkopen