Whitepaper Inkoop op reis in het sociaal domein

F-Fort heeft een whitepaper uitgebracht met verfrissende inzichten èn een toolbox met inkoopmethoden en -instrumenten die meerwaarde genereren in het gemeentelijke sociaal domein. Dit is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd door F-Fort voor de achttien gemeenten van Zuid-Limburg in combinatie met jarenlange inkoopervaring. (september 2018)

Het onderzoek in Zuid-Limburg staat niet op zichzelf. Het is een uiting van een bredere ontwikkeling die in heel Nederland plaatsvindt. Inkoop in het sociaal domein is een hot topic. Alle gemeenten staan voor de uitdaging WMO, Jeugdzorg, Beschermd Wonen en Participatiewet vorm te geven met een breed palet aan zorgaanbieders; toegesneden op de situatie in de eigen gemeente, binnen budget en ook nog eens in samenwerking met andere gemeenten.

Prikkelen

De whitepaper is primair geschreven voor gemeenten en meer specifiek voor functionarissen als directeuren sociaal domein, afdelingshoofden bedrijfsvoering, inkoopafdelingen en beleidsmedewerkers van gemeenten. Dit laat onverlet dat de whitepaper voor een veel breder publiek toegankelijk is, zoals voor zorgaanbieders of inkopers in andere domeinen. De intentie is om u te prikkelen en u te vragen kritisch na te denken over de wijze waarop u op dit moment omgaat met uw eigen zorginkoop en hoe u daar ontwikkelstappen in kunt maken.

Whitepaper

Inkoop op reis in het sociaal domein  op f-fort.nl