Onderzoeken Biobased inkopen

Diverse onderzoeken over biobased inkopen.

  • bron: CE Delft

    Deze studie, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt de basis voor verdere uitwerking voor overheidsbeleid op bioplastics. CE Delft heeft de duurzaamheid van biobased plastics onderzocht, en trekt conclusies over de broeikasgasbalans, het gebruik van (natuurlijke) hulpbronnen, de relatie met zwerfafval en plastic soep, en de opties voor verwerking aan het eind van de levensduur. (september 2017)