Verslagen Bijeenkomsten GWW

Hieronder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten op gebied van GWW.

De door het GWW Inkoopplatform georganiseerde webinars vindt u onder Webinars (online lezing).

  • De kick off voor ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 vond plaats op de BouwCampus in Delft op 30 maart 2017 Na een gezonde, duurzame lunch en enkele korte inleidingen gingen de deelnemers samen aan de slag. Want daar draait het om bij deze 2.0 versie van de Green Deal: Gewoon doen!

  • In aansluiting op het webinar over 10 jaar Best Value in Nederland organiseerden Platform WOW en PIANOo een themamiddag over de concretisering- en uitvoeringsfase van best value aan de hand van enkele praktijkcases.

  • De nieuwe Aanbestedingswet 2012 biedt meer mogelijkheden voor dialoog met de markt en is innovatiegerichter dan de huidige wet. Hoe kunnen aanbestedende diensten en ondernemers in de bouw en infra die benutten, zodat het ook echt leidt tot maatschappelijke meerwaarde? Dit was de kernvraag op de door De Bouwcampus en PIANOo georganiseerde bijeenkomst op 16 juni 2016. Aan de hand van drie concrete praktijkervaringen is gediscussieerd over de kansen voor innovatie.

  • Het GWW Inkoopplatform kan terugkijken op een succesvolle bijeenkomst op 17 maart. Ruim 50 deelnemers vanuit rijk, waterschappen, provincies, gemeenten en markt namen deel aan deze bijeenkomst.