Verslagen Marktontmoetingen

Marktontmoetingen zijn bijeenkomsten waar opdrachtnemers van marktpartijen in een specifieke branche een laagdrempelige dialoog voeren met opdrachtgevers van aanbestedende diensten.

De ontmoetingen zijn niet gekoppeld aan concrete aanbestedingen. Het doel is dat de opdrachtgevers en opdrachtnemers inzicht krijgen in elkaars belangen, en in de aandachtpunten die er bij aanbestedingen in die specifieke branche zijn. Dit zal leiden tot betere bestekken en producten of diensten die beter aansluiten bij de (latente) wens van de opdrachtgever.

  • Op woensdagmiddag 6 december 2017 organiseerde het Programmabureau e-factureren een Marktontmoeting e-factureren in Den Haag. Het doel was decentrale overheden en aanbieders van e-facturatie oplossingen letterlijk bij elkaar te brengen. Om transparantie te verschaffen in het inmiddels veelzijdige aanbod. Uit de reacties van de deelnemers was op te maken dat de Marktontmoeting duidelijk in een behoefte heeft voorzien. Uitspraken als "Bijzonder verhelderend" en "een inspirerende middag" konden van de deelnemers na afloop worden opgetekend.

  • Op 4 oktober jongstledenorganiseerde PIANOo, samen met de gemeente Utrecht, het UMC Utrecht en SOMO, een marktontmoeting. Ruim 35 deelnemers (brands, leveranciers, inkopers, juristen en beleidsmedewerkers) spraken met elkaar over de dilemma's en uitdagingen bij het toepassen van internationale sociale voorwaarden bij de inkoop van ICT hardware. Onder hen is grote overeenstemming en bereidheid om samen te werken, ook onder brands en resellers. Er is grote behoefte aan nader contact, informatie en uitwisseling.

  • Op dinsdag 19 april 2016 organiseerden het ministerie van Economische Zaken en KLimaat/RVO.nl, Erasmus MC, Reinier de Graaf Gasthuis, Ziekenhuis Rijnstate en PIANOo in het Erasmus MC te Rotterdam een marktontmoeting over biobased wegwerpartikelen voor zorg en catering. Centraal stond de inkoopbehoefte van een aantal ziekenhuizen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat het thema leeft, bleek uit het aantal aanmeldingen. Maar liefst 130 mensen hadden zich aangemeld, een mooie verdeling van vertegenwoordigers van de overheid, ziekenhuizen en het bedrijfsleven en enkele kennisinstituten.

  • Op donderdag 8 oktober 2015 organiseerde Inkoop Innovatie Urgent in samenwerking met PIANOo een nieuwe netwerkbijeenkomst rondom het thema Innovatiegericht inkopen door decentrale overheden en het laten ontwikkelen van innovatie. Tijdens de netwerkbijeenkomst presenteerden 3 overheden hun ambities en de innovaties die ze (willen) laten ontwikkelen. Het NSO, Netherlands Space Office, ging in op de kansen van satellietdata in relatie tot innovatiegericht inkopen. Aan het eind van de dag nam Marieke van Putten afscheid van het netwerk innovatiegericht inkopen. 

  • Op 15 september jongstleden vond in Lelystad in Den Bosch een regio-bijeenkomst plaats over het innovatiegericht aanbesteden van bermgras. Ruim 40 beleidsmakers en inkopers van provincies, gemeenten en waterschappen lieten zich bijpraten over de mogelijkheden om via aanbestedingen te zorgen voor meer duurzame verwerking van bermgras en andere maaisels. 

  • Op 21 mei jongstleden vond in Lelystad een bijeenkomst plaats over het innovatiegericht aanbesteden van bermgras. Ruim 30 beleidsmakers en inkopers van provincies, gemeenten en waterschappen lieten zich bijpraten over de mogelijkheden om via aanbestedingen te zorgen voor meer duurzame verwerking van bermgras en andere maaisels. 

  • De nieuwe Aanbestedingswet kan een goed instrument zijn dat voor meer eenduidigheid, innovatie en kansen voor ondernemers zorgt. In de praktijk blijkt de wet erg uitgebreid en worstelen zowel aanbesteders als inschrijvers met de invulling van EMVI, social return en duurzaam inkopen. Dat concludeerden ondernemers uit de groenbranche tijdens de Groene Ochtend op 8 oktober, de Dag van de Openbare Ruimte.