Contact met PIANOo

Heeft u als aanbestedende dienst vragen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, de toepassing van een (gunning)methodiek of beleidsthema's als duurzaamheid of social return? Of heeft u als opdrachtgever in de waterbouw marktspecifieke en technische vragen in de aanloop naar een aanbesteding? Neem dan contact op met het Vragenloket van PIANOo.

Vragenloket Aanbesteden

Het Vragenloket van PIANOo beantwoordt vragen over inkopen en aanbesteden gesteld door aanbestedende diensten. Het Vragenloket geeft richtinggevende adviezen en biedt geen operationele ondersteuning of uitspraken over de rechtmatigheid van een gevolgde procedure. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie. 

Stel uw vraag via ons contactformulier of mail naar info@pianoo.nl

Expertpool MVI

Werkt u voor een gemeente, waterschap of provincie en heeft u een vraagstuk voor de Expertpool MVI? Geef dan een duidelijke omschrijving van het vraagstuk en dien uw aanvraag hieronder in onder vermelding “Expertpool MVI”. Het samenwerkende MVI-team van PIANOo en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordelen uw aanvraag. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie. 

Meer informatie: Expertpool MVI en contact opnemen.

Sociaal Domein

Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein ondersteunt gemeenten bij de huidige opgaven met betrekking tot inkoop in het sociaal domein. Doel is om gemeenten actief en vraaggericht te ondersteunen. Via het vragenloket worden alle inkoop- en aanbestedingsvragen voorgelegd aan (juridische) experts. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Stel uw vraag via ons contactformulier of mail naar info@pianoo.nl

TenderNed

Heeft u een vraag over het gebruik van TenderNed? De servicedesk van TenderNed is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via het gratis nummer 0800-8363376 of servicedesk@TenderNed.nl.

Helpdesk Waterbouw

Opdrachtgevers bij de waterschappen kunnen ook voor hun marktspecifieke en technische vragen terecht bij het Vragenloket. Deze vragen beantwoordt PIANOo met behulp van een tweedelijns helpdesk bij de Vereniging van Waterbouwers. PIANOo toetst de onafhankelijkheid van het advies. Afhankelijk van de complexiteit van de vraag neemt de beantwoording van dit soort vragen 5-10 werkdagen in beslag.  

Stel uw vraag via ons contactformulier of mail naar info@pianoo.nl 

Forum

Een vraag voorleggen of een oproep doen aan andere inkopers en aanbesteders, kan via het besloten forum van PIANOo, PIANOo Forum

Webredactie

Heeft u een vraag of opmerking aan de webredactie? Stuur dan een bericht naar: webredactie@pianoo.nl

Adres en telefoon

Bezoekadres

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

 

 

Postadres

Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG

 

 

Telefoon

(070) 379 82 99