Online instrumenten

Diverse online instrumenten als PIANOo Forum en de metrokaart.

  • Een snelle en makkelijke manier om kennis te maken met een onderwerp is met een metrokaart.

  • Inkopen en aanbesteden is een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Het Europese discussieplatform Procurement Forum brengt inkopers en aanbesteders binnen de publieke sector in Europa bij elkaar. Doel: kennis vermenigvuldigen door te delen.

  • TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden zijn wettelijk verplicht hun nationale en Europese aanbestedingen via het aankondigingenplatform van TenderNed te publiceren. Zo vinden ondernemingen alle opdrachten van alle Nederlandse overheden op één plek: op TenderNed. 

  • Het platform voor inkopers uit nagenoeg alle EU-lidstaten (en daarbuiten). Het Procurement Forum is een professioneel Europees discussieplatform waar ruim 2000 overheidsinkopers informatie uitwisselen over publieke inkoop binnen Europa.

  • De innovatiekoffer helpt u bij inkoop van innovatie. Deze koffer heeft drie pijlers: instrumenten, cases en trajecten. De instrumenten beschrijven stap voor stap verschillende manieren waarmee u innovatie kunt inkopen. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de praktijk. De trajecten beschrijven hoe u verschillende instrumenten kunt combineren. De cases beschrijven concrete voorbeelden van de instrumenten en trajecten in de praktijk.

  • MVI is maatwerk maar er zijn wel algemene aandachtspunten. De checklist hieronder laat u zien waar u aan moet denken. U wordt stapsgewijs langs de belangrijkste aandachtspunten geleid en krijgt tips voor het betrekken van de interne klant. (maart 2015)

  • Deze wegwijzer helpt u op weg met tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden. Het is een co-productie van verschillende inkoopexperts uit de private en de publieke sfeer waaronder PIANOo, maar ook van personen met andere expertises, zoals verkoop en productontwikkeling.

  • Biobased inkopen is redelijk nieuw binnen de inkooppraktijk. Er zijn nog geen algemene procedures of handreikingen over biobased inkopen beschikbaar. Dat betekent dat u zelf creatief moet zijn binnen de juridische kaders. In sommige gevallen zult u de markt actief moeten uitdagen om met nieuwe biobased oplossingen te komen.