Vakgroep GWW en Bouw

In de vakgroep GWW en Bouw buigen seniordeskundigen van verschillende overheidsopdrachtgevers zich over relevante inkoopthema's. De vakgroep diept onderwerpen uit op het gebied van inkoop, aanbesteden of contractmanagement in de GWW- en bouwsector en vat het resultaat samen in praktische handreikingen. 

PIANOo faciliteert de vakgroep GWW en Bouw die onder leiding staat van prof. dr. ir. Hans Wamelink. Het doel van de vakgroep is om – voor zowel de GWW- als de bouwsector – praktijkproblemen te adresseren en inkoop en contractmanagement op een hoger niveau te tillen.

De vakgroep is in december 2013 opgericht en houdt zich bezig met het onderwerp EMVI criteria (waaronder beste prijs-kwaliteitverhouding)in de GWW- en bouwsector.

De deelnemers van de vakgroep zijn werkzaam bij verschillende aanbestedende diensten en beschikken over voldoende praktijkervaring. De leden van de vakgroep nemen deel op eigen titel en dus niet namens de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. 

Samenstelling vakgroep

 • Prof. dr. ir. Hans Wamelink (voorzitter), Hoogleraar Design & Construction Management, TU Delft
 • Johan Arends, Teamleider Inkoop, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Paul van Bruggen, Programmamanager Aanbesteden & Contracteren, CROW
 • Frits Houtman, Senior adviseur aanbesteden en contracten, Rijkswaterstaat
 • Toon van Oerle, Teamleider Expertisecentrum, Directie Economie & Mobiliteit, provincie Noord-Brabant
 • Cor Luijten, Strategisch Adviseur, gemeente Rotterdam 
 • Ralph Rheiter, Inkoopmanager, Inkoop Bureau Midden Nederland
 • Merel Bruis, Senior adviseur aanbesteden en contracten, Rijksvastgoedbedrijf
 • Floris den Boer, PIANOo    

Vragen, opmerkingen of verzoeken? U kunt contact opnemen met Floris den Boer

Documenten


 • bron: PIANOo

  De handreikingen selectie van ondernemers bij onderhandse aanbestedingen (juli 2017) en selectie bij onderhands aanbesteden (november 2013) richten zich op degene die de keuzes maakt bij enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbestedingen. Verschillende aspecten die een rol spelen tijdens de voorbereiding van onderhandse aanbestedingen worden besproken. Aan bod komen bijvoorbeeld het in kaart brengen van relevante elementen van het inkoopbeleid, de beleidsdoelen van de organisatie en de karakteristieken van de markt. De nieuwe handreikingen bespreken verschillende methodieken om ondernemers te selecteren. (juli 2017)

 • bron: PIANOo

  Deze handreiking helpt aanbestedende diensten bij hun zoektocht naar EMVI-criteria die echt een verschil kunnen maken. Het document is geschreven voor de GWW- en bouwsector maar ook voor andere sectoren bevat deze handreiking goede aanknopingspunten (januari 2016).