Handreikingen & voorbeelddocumenten

Hier vindt u diverse handreikingen, leidraden, tips, voorbeelddocumenten en modellen op basis waarvan u professioneel, rechtmatig en doelmatig kunt aanbesteden en inkopen. Deze stukken zijn veelal door PIANOo opgesteld maar u vindt hier ook documenten opgesteld door derden.