Methodieken

Best Value Procurement, MSU+, Past Performance en meer. In dit dossier vindt u uitleg van een aantal veel gebruikte methodieken die door overheidsinkopers worden gebruikt. Ook is er aandacht voor inkoopprofielen.

  • In welke rol kunt u als inkoper uw vaardigheden verbeteren? Welke vaardigheden...

  • Best Value Procurement(BVP) of Prestatie-inkoop is een...

  • Dit model brengt 8 strategische processen op het terrein van overheidsinkoop en...

  • Een inkoopdiagnose geeft aan hoeveel geld er in een bepaalde periode is besteed aan...

  • Categoriemanagement is een werkwijze om producten en diensten in te inkopen, via...

  • Een Tenderboard is een instrument om inkoop (verder) te...

  • In de GWW wordt door sommige organisaties prestatiemeting (past performance) toegepast...

  • De PIA inkooppakketindeling is een begrip in inkopend overheidsland. Om de PIANOo...