Inkoopprofielen

In welke rol kunt u als inkoper uw vaardigheden verbeteren? Welke vaardigheden ontbreken er in uw inkoopteam? Welke vaardigheden zijn er oververtegenwoordigd in uw inkoopteam? Antwoord op deze vragen vindt u met de zeven inkooprollen van NEVI. De inkooprollen geven aan welke kwaliteiten een inkoopprofessional of een inkoopteam in huis moet hebben. 

De zeven inkoopprofielen:

  • inkoper/aanbesteder
  • analyticus
  • relatiemanager
  • (interne) adviseur
  • prestatiemanager
  • regisseur
  • leidinggevende

Uniek is dat deze inkooprollen worden ingedeeld naar zwaarte van de functie en gekoppeld zijn aan de diverse technische inhoudsgebieden.

De NEVI heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de karakteristieken van het inkoopvak. Met de verkregen resultaten zijn bovenstaande inkooprollen ontwikkeld. De uitkomsten van het onderzoek verwerkt NEVI in een beroepsprofiel, maar ook in vakopleidingen, trainingen en examens.
 

Documenten

  • In 2011 heeft NEVI Examens het NEVI Inkoopprofielenonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren is dat er verschuiving heeft plaatsgevonden van de 4 functies (junior inkoper, inkoper, senior inkoper en manager inkoop – rapport 2000) naar 7 rollen. (2011)

  • NEVI Inkoopprofielenonderzoek 2011. De wereld om ons heen verandert snel - en het inkoopvak dus ook. NEVI doet daarom periodiek onderzoek naar de karakteristieken van het inkoopvak. De uitkomsten worden verwerkt in een beroepsprofiel. (2011)

  • Het inkoopvak ontwikkelt zich razendsnel. Tegenwoordig is er een veelheid aan inkooprollen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw ontwikkelingsportfolio, gericht op maximale ondersteuning van uw persoonlijke ontwikkeling. Een totaalpakket dus, waaruit u zelf de elementen kunt kiezen: persoonlijk assessment en ontwikkeladvies; opleidingen (modules en programma's); trainingen en netwerkevents.