Onderzoek inkoopsamenwerking

Diverse rapportages over inkoopsamenwerking

 • bron: PIANOo

  Inkoopsamenwerking is meer dan bundeling van inkoopvolumes. Door samenwerking kan meer kennis opgebouwd worden van produkten, markten en bedrijven, kunnen transactiekosten en risico’s voor de deelnemende organisaties verminderen en de professionaliteit van de inkoop toenemen. PIANOo heeft alle 46 gemeentelijke inkoopsamenwerkingen in één landelijke kaart weergegeven. (maart 2015)

 • Inkoopcombinaties die per product- en dienstcategorie gestructureerd inkopen, kunnen 10 tot 15% besparen op hun uitgaven. Dit blijkt uit onderzoek naar inkoopsamenwerking van Jeroen Meijer, die op 20 maart promoveert aan de Nyenrode Business Universiteit. Ziekenhuizen in Nederland kopen jaarlijks voor tussen €30 miljoen en €500 miljoen aan goederen en diensten in. (maart 2014)

 • Het doel van dit onderzoek is om kansen te verkennen en perspectief te schetsen van interbestuurlijke shared services (samenwerkingsverbanden tussen verschillende overheidslagen) in Nederland, waarbij bestaande taken en bevoegdheden van bestuurslagen onveranderd blijven. (juni 2013)

 • bron: VNG

  Geen enkele gemeente bereidt zich 'op eigen houtje' voor op de decentralisatie van jeugdzorg. Alle gemeenten participeren in regionale samenwerkingsverbanden gericht op de transitie, inclusief de bovenlokale uitvoering. (juni 2012) 

 • bron: Paul van Vliet

  Begin 2011 is door Paul van Vliet, student Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Rotterdam onderzoek verricht naar de resultaten van gemeentelijke inkoopsamenwerkingen. Ruim 300 gemeenten hebben minder dan 40.000 inwoners en zijn kleine organisaties. Om inkoopuitdagingen aan te kunnen hebben veel gemeenten ervoor gekozen samen te werken. (september 2011)

 • Inkoopsamenwerking wordt steeds populairder, zowel in de publieke als in de private sector. De voordelen, zoals lagere inkoopprijzen, leereffecten en lagere transactiekosten, wegen vaak op tegen de nadelen, zoals een hogere complexiteit en minder controle over het inkoopproces. Toch verloopt inkoopsamenwerking niet altijd succesvol. Dit gegeven vormde de aanleiding voor dit promotieonderzoek naar inkoopsamenwerking. (september 2007)

 • In this article, written by Schotanus, Telgen and de Boer, the critical success factors are identified for managing small and intensive purchasing groups by comparing successful and unsuccessful purchasing groups in a large-scale survey. The analysis of the data set suggests the following success factors: no enforced participation, sufficient total contribution of efforts, all members contribute with knowledge, continuity in member representation, communication, and fair allocation of savings. The findings suggest among other things that it is important that after a voluntary decision has been taken to cooperate, the members need to show that they are committed. (maart 2010)