Praktijkvoorbeelden inkoopsamenwerking

Diverse websites over inkoopsamenwerking.

  • Regio Rivierenland heeft een gemeenschappelijk inkoopbureau. Het gemeenschappelijk inkoopbureau geeft advies op het gebied van inkoop voor de negen gemeenten die Regio Rivierenland vormen, de gemeente West Maas en Waal en de diensten van Regio Rivierenland, AVRI, GGD en Bestuursdienst. Het inkoopbureau heeft als doel: het professionaliseren van de inkoopfunctie van de deelnemers.

  • Effectief en efficiënt inkopen is voor elke organisatie van belang. Publieke instellingen hebben zich daarbij ook nog te houden aan specifieke wet- en regelgeving. Dat maakt het inkopen en aanbesteden er niet eenvoudiger op, zeker nu duurzaamheid, social return en de positie van het regionale MKB eveneens om aandacht vragen. Voor aanbestedende diensten in Zuid-Nederland is deelname aan het Inkoopcentrum Zuid (v/h Stichting Inkoopbureau Noord- en Midden Limburg), het nieuwe, innovatieve inkoopmodel, dan ook een logische stap. Want samen kun je beter en slimmer inkopen dan alleen. 

  • De Stichting Inkoopbureau West-Brabant is van start gegaan als een inkoopsamenwerkingsverband tussen 10 voornamelijk West-Brabantse gemeenten die tot de kleine en middelgrote gemeenten in Nederland behoren. Er is bij de oprichting voor een stichtingsvorm gekozen omdat deze onafhankelijk kan functioneren maar er wel een bestuurlijke controle door de deelnemende gemeenten mogelijk is. Inmiddels zijn er 24 gemeenten bij de stichting aangesloten.

  • Inkoopkracht Zuid-Holland West is het samenwerkingsverband van acht gemeenten op het gebied van inkoop en aanbesteding. Het samenwerkingsverband heeft tot doel: kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen, kostenefficiëntie realiseren en rechtmatigheid borgen. 

  • Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: Verkeer en vervoer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en toerisme.

  • SharedServicesbijdeoverheid.nl is dé informatiebron als het gaat om de ontwikkeling en toepassing van shared service concepten bij overheidsorganisaties. Shared services/span> zijn bij uitstek dienstverlenende organisatie-eenheden met resultaatverantwoordelijkheid, die opereren op basis van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en tegen een verrekenprijs.

  • Delen van kennis van Strategische Inkoop in de zorg. Elk ziekenhuis in Nederland heeft een inkoop afdeling waar veel kennis aanwezig is. Het delen van deze kennis betekent efficiency winst voor gezondheidszorg.