Eisen aan inschrijver (bedrijf) en beoordeling inschrijver

Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria.

PIANOo heeft op basis van de belangrijkste jurisprudentie adviezen opgesteld waaraan aanbestedende diensten en speciale sector-bedrijven zich moeten houden bij het omgaan met de aanbestedingsregelgeving. Onderstaand de adviezen over het omgaan met uitsluitingsgronden, het gebruik van geschiktheidseisen en selectiecriteria.