Inkoopvoorwaarden gemeenten

Diverse voorbeelden.

  • Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn gemeenten steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en -diensten van bijna tweehonderd verschillende leveranciers. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden helpen gemeenten om te waarborgen dat ze een product of dienst geleverd krijgen dat aansluit bij hun inkoopbehoefte. VNG Realisatie (voorheen KING) adviseert gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden daarom de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) op te nemen in het inkoopbeleid en te gebruiken bij de inkoop van IT. (december 2016)

  • bron: VNG

    Op een juiste wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. Om hen daarbij te ondersteunen heeft VNG het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld. (april 2012)