Inkoopvoorwaarden Provincies

Diverse voorbeelden.

  • bron: Provincies

    De provincies hebben gezamenlijk algemene inkoopvoorwaarden opgesteld met als doel één lijn trekken en daarmee duidelijkheid te bieden aan leveranciers en dienstverleners. Voorheen had iedere provincie haar eigen voorwaarden. Verder zijn de inkoopvoorwaarden in overeenstemming gebracht met de Aanbestedingswet die vanaf 1 april 2013 van kracht is. (mei 2013)