Ken de verplichte kaders en organisatie-doelen. Start tijdig met de voorbereiding.
Overweeg een marktonderzoek.
Stel een maatschappelijk verantwoorde vraag op.
Kies een passende inkoopmethodiek. Specificeer de thema's en het ambitieniveau.
Neem de kosten van de gehele levensduur mee in de prijsbeoordeling.
Neem prestatieprikkels op in het contract. Monitor de voortgang tijdens de contractperiode.
Richt ook het inkoopproces zelf zo duurzaam mogelijk in.