aanbestedingswet

U heeft gekozen voor het trefwoord aanbestedingswet. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Kijk ook in ons dossier Aanbestedingswet onder Regelgeving.
  • Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het intrekken van aanbestedingen in een vergevorderde fase van de procedure weinig plaatsvindt. In (ruim) 95% van de aanbestedingen waarin een nota van...
  • De Aanbestedingswet is – in navolging van de Europese richtlijnen - veranderd. De gewijzigde wet biedt meer mogelijkheden voor dialoog met de markt en bewezen deskundigheid speelt een grotere rol. Wat kan dat betekenen...
  • In het kader van de aanpassing van de Aanbestedingswet 2012 is ook het Aanbestedingsreglement Nutssectoren (ARN) herzien. De nieuwe versie is het ARN2016 van 1 juli 2016. Het ARN2016 kan gebruikt worden door speciale...
  • Als uw gemeente een overeenkomst voor Wmo- of Jeugdhulp tijdens de looptijd wil aanpassen, moet u rekening houden met de aanbestedingsregels. De publicatie 'Wijzigen van Europese contracten en subsidies' biedt gemeenten...
  • De Memorie van Toelichting geeft uitleg bij het wetvoorstel Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 in werking getreden.
  • Bij aanbesteden moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. In de AMvB (Aanbestedingsbesluit) bij de Aanbestedingswet 2012 is de...
  • Het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden is onderdeel van het flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012. Het advies biedt ondernemers en aanbestedende diensten een laagdrempelig instrument voor het oplossen van...
  • Een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met...
  • De tekst van het Aanbestedingsbesluit kunt u raadplegen op de website overheid.nl. Vanaf 1 juli 2016 geldt het gewijzigde Aanbestedingsbesluit.
  • De wettekst van de regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012) kunt u raadplegen op de website overheid.nl. De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is per 1 juli 2016 in werking getreden.