bijeenkomst

U heeft gekozen voor het trefwoord bijeenkomsten. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Meer informatie over bijeenkomsten van PIANOo vindt u in het dossier Bijeenkomsten onder Over PIANOo. Overige cursussen, opleidingen en congressen vindt u in de Agenda onder Actueel.
  • In opdracht van het Ministerie van IenM worden ter ondersteuning bij het Manifest MVI en het opstellen van het MVI-actieplan enkele regionale praktijkmiddagen Duurzaam GWW (Grond-, weg- en waterbouw) georganiseerd. GWW...
  • De inkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp kunt u zó inrichten dat u administratieve lasten voorkomt in het proces van financiële controle. Het Programma i-Sociaal Domein organiseert hierover een extra...
  • Op 30 mei 2017 worden Green Deal partijen bij elkaar gebracht op de Green Deal netwerkbijeenkomst in de Amersfoortse Mariënhof. Samen wordt gevierd wat de afgelopen jaren is bereikt. U kunt netwerken, elkaar inspireren...
  • In nauwe samenwerking met de gemeente Heerlen organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren een regiobijeenkomst in het Shared Service Center Zuid-Limburg in Heerlen. Bij de presentatie zijn niet alleen...
  • In opdracht van het minsterie van IenM worden er ter ondersteuning bij het Manifest MVI enkele regionale bijeenkomsten Ambitieweb Duurzaam GWW georganiseerd. Het doel is om aan de hand van bestaande instrumenten met...
  • De kick off voor ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 vond plaats op de BouwCampus in Delft op 30 maart 2017 Na een gezonde, duurzame lunch en enkele korte inleidingen gingen de deelnemers samen aan de slag...
  • In nauwe samenwerking met de gemeente Fryske Marren organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren een regiobijeenkomst in het gemeentehuis van Joure. Bij de presentatie zijn niet alleen deelnemers van de gemeente...
  • In nauwe samenwerking met de gemeente Beverwijk, organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren op 18 april 2017 een regiobijeenkomst e-factureren in het gemeentehuis van Beverwijk. Ook omliggende gemeenten kunnen...
  • In nauwe samenwerking met de gemeente Landsmeer organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren een regiobijeenkomst in het gemeentehuis van Landsmeer. Bij de presentatie zijn niet alleen deelnemers van de gemeente...
  • Het tweede iBestuur Mobility congres is een work-in-progress. Ruim twintig overheidsorganisaties – van gemeenten tot de Belastingdienst – markt, onderwijs en startups hebben het afgelopen jaar in co-creatie tijdens...