dbfm(o)

U heeft gekozen voor het trefwoord dbfm(o), de meest voorkomende vorm van PPS. DBFM(O) staat voor Design, Build, Finance, Maintain (en Operate). Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • De minister van Financiën heeft op 3 oktober 2016 de voortgangsrapportage 2016/2017 in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage richt zich specifiek op de voortgang en...
  • In de afgelopen jaren zijn er 2 scholen gerealiseerd volgens een DBMO-contract: Brede School Joure en voorzieningencluster De Veste in Borne. In de praktijk zorgen de DBMO-contracten er onder meer voor dat de...
  • De bouwfase van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, een van de eerste DBFM-contracten van Rijkswaterstaat, is voltooid. Voor het projectteam reden om de wijze waarop het projectmanagementproces is verlopen te...
  • Een model budgetovereenkomst voor DBFMO scholenbouw voor gemeenten bedoeld om de financiële samenwerking tussen gemeente en school vast te leggen. (september 2009)
  • Een model Intentieverklaring DBFMO scholenbouw voor gemeenten bedoeld om samenwerking tussen gemeente en school vast te leggen omtrent onderzoek naar mogelijke financiering voor scholenbouw in de vorm van een DBFMO. (...
  • Een model Intentieverklaring DBM scholenbouw voor gemeenten bedoeld om samenwerking tussen gemeente en school vast te leggen voor scholenbouw in de vorm van een DBM. (november 2010)
  • Deze rapportage informeert over de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van DBFM(O) beleid en DBFM(O) contracten en volgt op de voortgangsrapportage 2010, de kabinetsvisie DBFM(O) 2011, het daarop volgende Tweede...
  • Het Handboek DBFM geeft u een beeld van de voornaamste onderdelen van een DBFM-contract en de wijze waarop daarmee in de praktijk kan worden omgegaan. (januari 2008)
  • In deze brochure geeft de PPS Kennispool van Rijkswaterstaat meer informatie over PPS en DBFM in het bijzonder. In het laatste deel van de brochure staan enkele handreikingen voor als u daadwerkelijk met DBFM aan de...
  • Om bij de contractkeuze tussen onder andere Design & Construct contracten (D&C) en DBFM-contracten afgewogen keuzes te kunnen maken, heeft Rijkswaterstaat het Afweegkader inkoop opgesteld. Met behulp van een...