e-factureren

  • Op 2 mei 2017 heeft de Europese Commissie het Nederlandse consortium van ICT-dienstverleners met partners uit de decentrale overheden geselecteerd voor een financiele ondersteuning. De subsidie is bedoeld om oplossingen...
  • Op 17 mei 2017 is de consultatie gestart rond een wijziging van de Aanbestedingswetgeving. Deze wijziging zegt dat aanbestedende diensten elektronische facturen (e-facturen) moeten kunnen ontvangen en verwerken.
  • In nauwe samenwerking met de gemeente Heerlen organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren een regiobijeenkomst in het Shared Service Center Zuid-Limburg in Heerlen. Bij de presentatie zijn niet alleen...
  • Als u als gemeente, provincie, waterschap of andere aanbestedende dienst in staat bent e-facturen te ontvangen en verwerken, kunt u onderstaande toeleveranciers benaderen om ook aan u e-facturen te sturen.
  • In nauwe samenwerking met de gemeente Fryske Marren organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren een regiobijeenkomst in het gemeentehuis van Joure. Bij de presentatie zijn niet alleen deelnemers van de gemeente...
  • In nauwe samenwerking met de gemeente Beverwijk, organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren op 18 april 2017 een regiobijeenkomst e-factureren in het gemeentehuis van Beverwijk. Ook omliggende gemeenten kunnen...
  • Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) en andere aanbestedende diensten bereiden zich voor op het kunnen ontvangen van elektronische facturen. Het staat hen vrij om de manier waarop zij gaan e-...
  • In nauwe samenwerking met de gemeente Landsmeer organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren een regiobijeenkomst in het gemeentehuis van Landsmeer. Bij de presentatie zijn niet alleen deelnemers van de gemeente...
  • In maart 2017 heeft de Committee for Standardisation (CEN) de standaard goedgekeurd waaraan e-factureren binnen de EU moet voldoen. De CEN kreeg het mandaat van de Europese Commissie om de standaard te ontwikkelen....
  • Een elektronische factuur (e-factuur) is een digitaal bestand (maar geen pdf) dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan worden verwerkt in het andere systeem. Vanaf november 2018 zijn alle overheden...