e-factureren

  • In maart 2017 heeft de Committee for Standardisation (CEN) de standaard goedgekeurd waaraan e-factureren binnen de EU moet voldoen. De CEN kreeg het mandaat van de Europese Commissie om de standaard te ontwikkelen....
  • Een elektronische factuur (e-factuur) is een digitaal bestand (maar geen pdf) dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan worden verwerkt in het andere systeem. Vanaf november 2018 zijn alle overheden...
  • De Europese Commissie streeft naar het wegnemen van drempels in het internationaal handelsverkeer. Via CEF (Connecting Europe Facility)-programma's financiert de EC projecten die ontbrekende schakels in Europa's...
  • In het project Ketenactivatie werken toeleveranciers en decentrale overheden samen om een werkende e-factuurketen te realiseren. De opzet en de werkzaamheden vinden plaats onder coördinatie van een speciaal hiervoor...
  • E-factureren bevindt zich in een dynamische omgeving. Ten opzichte van enkele jaren geleden is het landschap flink veranderd en zijn de mogelijkheden voor verzender en ontvanger verbreedt en laagdrempeliger geworden. Nu...
  • Gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere aanbestedende diensten moeten vóór eind 2018 de benodigde voorzieningen treffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dat zegt de EU-richtlijn 2014/55/EU. De...
  • Een e-factuur is een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. In tegenstelling tot een papieren factuur (of een...
  • In nauwe samenwerking met diverse gemeenten, organiseert het programmabureau in de komende maanden regiobijeenkomsten met presentaties over e-factureren. Bij de presentaties zijn niet alleen deelnemers van de...
  • In nauwe samenwerking met de gemeente Beverwijk, organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren op 18 april een regiobijeenkomst in het gemeentehuis van Beverwijk. Bij de presentatie zijn niet alleen deelnemers van...
  • Dit is een beknopt verslag van de tweede bijeenkomst van de expertgroep e-factureren op kasteel Groeneveld in Baarn. In de expertgroep zitten 54 experts vanuit gemeenten, provinciën, waterschappen, toeleveranciers, ICT-...