europese richtlijnen

  • Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor de lidstaten. Aan nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten...
  • De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor...
  • Dit overzicht geeft weer hoe de beleidsopties en verplichtingen uit de Europese richtlijnen zijn overgenomen in het wetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet 2012. (december 2015)
  • PIANOo heeft een overzicht opgesteld met de belangrijkste wijzigingen uit het wetsvoorstel Aanbestedingswet 2012, voorzien van een toelichting. U kunt het overzicht op deze pagina ook als printversie 'Factsheet...
  • Op 29 oktober 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 met de Memorie van Toelichting aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 1 juli 2016 is de wet in werking getreden. Op deze pagina vindt u de...
  • De internetconsultatie Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU is 5 mei 2015 gesloten. Er zijn inmiddels meerdere reacties...
  • De database e-Certis bevat de meest voorkomende bewijsstukken in aanbestedingsprocedures in Europa. U kunt hier nagaan welke certificaten en verklaringen er worden verlangd in een aanbestedingsprocedure. (augustus 2016)
  • Factsheet van de Europese commissie bij richtlijn gunnen van opdrachten water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 2014/25/EU. (september 2014)Aan dit factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. 
  • Factsheet bij richtlijn gunnen van overheidsopdrachten 2014/24/EU (september 2014)Aan dit factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Factsheet bij richtlijn gunnen van overheidsopdrachten 2014/24/EU (september 2014)Aan dit factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.