gemeenten

U heeft gekozen voor het trefwoord gemeenten. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn gemeenten steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en -diensten van bijna tweehonderd verschillende leveranciers. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden...
  • Diverse voorbeelden.
  • In 2016 kreeg Panningen de titel van het meest energieopwekkende gemeentehuis van Nederland. Deskundigen noemen het gemeentehuis van het Limburgse stadje bijzonder en vooruitstrevend. Vooral de ijsverwarming is...
  • De gemeente Den Haag wil bouwafval binnen de stad houden. Bouwmaterialen die vrijkomen bij onderhoud, renovatie of sloop blijven binnen de gemeente behouden, en worden hergebruikt. Dit levert de stad onder meer nieuwe...
  • Het openbaar vervoer in Eindhoven en Helmond wordt vanaf 11 december uitgevoerd door 43 volledig elektrische stadsbussen. Daarmee krijgt de regio de grootste emissievrije busvloot in Nederland en Europa.
  • Duurzaam inkopen is een van de terreinen waar gemeenten effectief kunnen bijdragen aan de Global Goals. VNG International heeft met Telos (Universiteit Tilburg) op verzoek van het Ministerie van I&M onderzocht hoe...
  • De gemeente Eindhoven heeft een innovatief plan om samen met marktpartijen de straatverlichting aan te pakken gegund. Het consortium Philips Lighting en Heijmans heeft de opdracht "Roadmap Stedelijke Verlichting...
  • De gemeenten Bunnik en Houten en de provincie Utrecht investeren gezamenlijk in veiligheid, bereikbaarheid en ruimte voor ondernemerschap om het buitengebied tussen Bunnik en Houten leefbaar en aantrekkelijk te houden.
  • De gemeente Waalwijk is bezig met de voorbereiding van uitbreiding van de binnenhaven van Waalwijk. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio voor grotere schepen vanuit Rotterdam.
  • Voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de installaties voor negen gemeentelijke zwembaden sloot de gemeente Rotterdam in 2011 een prestatiecontract met een Energy Service Company (ESCo), inclusief de...