gww

  • KOMPAS light Design Build is de digitale handleiding voor het aanbesteden van Design Build-opdrachten. Deze handleiding is in 2016 ontwikkeld door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van...
  • De inkoop- en aanbestedingspraktijk binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vertoont specifieke kenmerken. Ruim 80% van de totale omzet binnen de GWW is afkomstig van overheidsopdrachten. Daarnaast zijn speciale...
  • De sector grond-, weg- en waterbouw (GWW) heeft een lange traditie van aanbesteden. Mede daardoor heeft de inkoop- en aanbestedingspraktijk in de GWW ook specifieke kenmerken. In dit themadossier Inkopen en aanbesteden...
  • Diverse rapportages over Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
  • Dinsdag 17 januari 2017 heeft Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat namens de Rijksoverheid/minister van Infrastructuur en Milieu de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als...
  • De Unie van Waterschappen heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van de...
  • In deze brochure leest u hoe de bepalingsmethode voor de milieuprestatie in elkaar steekt, waar de methode gratis is te downloaden en welke milieudata van producten worden gebruikt. En ook welke instrumenten gebruik...
  • In aansluiting op het webinar over 10 jaar Best Value in Nederland organiseerden Platform WOW en PIANOo een themamiddag over de concretisering- en uitvoeringsfase van best value aan de hand van enkele praktijkcases.
  • In aansluiting op het webinar over 10 jaar Best Value in Nederland organiseerden Platform WOW en PIANOo een themamiddag over de concretisering- en uitvoeringsfase van best value aan de hand van enkele praktijkcases.
  • Tijdens hijswerkzaamheden vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om en kwamen samen met het brugdek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. De materiële schade was enorm en als bij wonder vielen er geen...