gww

  • De Unie van Waterschappen heeft samen met de Vereniging van Waterbouwers een handreiking opgesteld hoe de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen bij baggerwerken van waterschappen. De handreiking geeft praktische handvatten...
  • Voor de kwaliteit van de inkoop is het onderhouden en uitbouwen van de relatie met de markt van groot belang. Ook kennis van de GWW markt is hierbij belangrijk. Veel kennis van de markt ontstaat door het voeren van een...
  • Als de bouworganisatievorm is gekozen, kan de aanbesteder de vraag formuleren die de markt moet beantwoorden, die de markt dient op te lossen.
  • Op 31 oktober 2016 organiseerde het Inkoopplatform GWW, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, platform WOW en PIANOo, een webinar over de Aanpak Duurzaam GWW. De Aanpak Duurzaam GWW...
  • KOMPAS light Design Build is de digitale handleiding voor het aanbesteden van Design Build-opdrachten. Deze handleiding is in 2016 ontwikkeld door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van...
  • De inkoop- en aanbestedingspraktijk binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vertoont specifieke kenmerken. Ruim 80% van de totale omzet binnen de GWW is afkomstig van overheidsopdrachten. Daarnaast zijn speciale...
  • De sector grond-, weg- en waterbouw (GWW) heeft een lange traditie van aanbesteden. Mede daardoor heeft de inkoop- en aanbestedingspraktijk in de GWW ook specifieke kenmerken. In dit themadossier Inkopen en aanbesteden...
  • Diverse rapportages over Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
  • Dinsdag 17 januari 2017 heeft Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat namens de Rijksoverheid/minister van Infrastructuur en Milieu de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als...
  • De Unie van Waterschappen heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van de...