gww

  • In opdracht van het Ministerie van IenM worden ter ondersteuning bij het Manifest MVI en het opstellen van het MVI-actieplan enkele regionale praktijkmiddagen Duurzaam GWW (Grond-, weg- en waterbouw) georganiseerd. GWW...
  • Dit format is een hulpmiddel in de Aanpak Duurzaam GWW om duurzaamheidsaspecten en gemaakte keuzes vast te leggen bij het afsluiten van een fase en over te dragen naar de volgende fase.
  • Het proces komt ten einde als het betreffende systeem gesloopt wordt. Het systeem houdt dan op te bestaan. De sloop kan beschouwd worden als een apart project, waarvoor de Aanpak Duurzaam GWW doorlopen kan worden. Sloop...
  • Na de oplevering start de gebruiksfase. Deze fase in de Aanpak Duurzaam GWW behoort niet meer tot ‘het project’. Immers, het aan te leggen systeem is dan al gereed. Uiteraard kan binnen een contract met een...
  • Na de ontwikkelfase start in de Aanpak Duurzaam GWW de realisatiefase. Dit is de fase waarin het ontworpen systeem gebouwd wordt. In deze fase vindt de integratie plaats van detail tot systeemniveau. Samengestelde...
  • In deze memo Functioneel Specificeren van duurzaamheid in de GWW zijn uniform bruikbare voorbeeldeisen voor duurzaamheid in de GWW uitgewerkt. Ook is nagedacht over het proces om tot duurzaamheidseisen te komen. De memo...
  • In deze fase in de Aanpak Duurzaam GWW worden de specificaties en het ontwerp doorontwikkeld op basis van het PvE (Programma van Eisen), inpassingsplannen en/of het schetsontwerp. Bij aanvang van deze fase zijn al...
  • Duurzaam is niet duurder, maar wel beter. Voor onze leefomgeving, voor onze gezondheid en het klimaat. Bij het bouwen van dijken, wegen, bruggen en andere infrastructuur is duurzaamheid dan ook een belangrijk criterium...
  • Hier start in de Aanpak Duurzaam GWW het feitelijke ontwerp- en specificatieproces van een project. Voorafgaand aan de conceptfase is een initiatief in de vorm van bijvoorbeeld een gebiedsagenda vanuit MIRT opgesteld,...
  • Door een aantal vragen te beantwoorden kunt de problematiek, maatschappelijke behoeften en nationale en lokale ambities binnen het project (opnieuw) analyseren. Deze vragen zijn een onderdeel van Aan de slag met Aanpak...