handreiking

U heeft gekozen voor het trefwoord handreiking. Hieronder vindt u alle diverse handreikingen en leidraden die u helpen bij in het inkopen en aanbesteden. Het overzicht omvat alle handreikingen gepubliceerd op pianoo.nl. Bent u opzoek naar een handreiking over een specifiek onderwerp? kijk dan in het dossier Praktijk & tools :: Handreikingen & voorbeelddocumenten.
  • De toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Rijksoverheid. Met deze handreiking kunt u bedrijven die zaken doen met de Rijksoverheid op...
  • Dit format is een hulpmiddel in de Aanpak Duurzaam GWW om duurzaamheidsaspecten en gemaakte keuzes vast te leggen bij het afsluiten van een fase en over te dragen naar de volgende fase.
  • In deze memo Functioneel Specificeren van duurzaamheid in de GWW zijn uniform bruikbare voorbeeldeisen voor duurzaamheid in de GWW uitgewerkt. Ook is nagedacht over het proces om tot duurzaamheidseisen te komen. De memo...
  • Het Europese en nationale aanbestedingsrecht biedt de mogelijkheid tot het toepassen van sociale aspecten bij het verstrekken van overheidsopdrachten. De inzet van Social Return on Investment (hierna: social return) is...
  • Design Build Finance Maintain Operate (DBFM(O)) is de meest geïntegreerde contractvorm bij publiek-private samenwerking. Deze geïntegreerde, langlopende contracten kennen verschillende fasen die in deze handige...
  • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft in samenwerking met diverse belanghebbenden een modelbestek opgesteld voor de aanbesteding van doelgroepenvervoer. Het modelbestek is bedoeld als handreiking aan individuele...
  • Social return is een onderwerp dat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling staat. Met de vaststelling van de nieuwe teksten voor Social return door de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren zijn vanaf nu uniforme...
  • Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) en andere aanbestedende diensten bereiden zich voor op het kunnen ontvangen van elektronische facturen. Het staat hen vrij om de manier waarop zij gaan e-...
  • De Unie van Waterschappen heeft samen met de Vereniging van Waterbouwers een handreiking opgesteld hoe de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen bij baggerwerken van waterschappen. De handreiking geeft praktische handvatten...
  • Deze handreiking beoogt controllers bij gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende financiële controleaanpak voor 2016 en verder, uiteraard aansluitend bij de (verbijzonderde) interne controle van de...