handreiking

U heeft gekozen voor het trefwoord handreiking. Hieronder vindt u alle diverse handreikingen en leidraden die u helpen bij in het inkopen en aanbesteden. Het overzicht omvat alle handreikingen gepubliceerd op pianoo.nl. Bent u opzoek naar een handreiking over een specifiek onderwerp? kijk dan in het dossier Praktijk & tools :: Handreikingen & voorbeelddocumenten.
  • De Unie van Waterschappen heeft samen met de Vereniging van Waterbouwers een handreiking opgesteld hoe de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen bij baggerwerken van waterschappen. De handreiking geeft praktische handvatten...
  • Deze handreiking beoogt controllers bij gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende financiële controleaanpak voor 2016 en verder, uiteraard aansluitend bij de (verbijzonderde) interne controle van de...
  • Dit landelijk controleprotocol is ontwikkeld door deskundigen uit relevante brancheorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten. Met het controleprotocol kunnen zorgaanbieders op eenduidige wijze financiële verantwoording...
  • De standaardartikelen bevatten wederzijdse heldere afspraken op thema's die belangrijk zijn voor het verlagen van administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders waarmee een redelijke verdeling van de controlelast...
  • Deze handreiking beschrijft 3 varianten van bekostiging en uitvoering van zorg. De handreiking geeft een toelichting op de hoofdlijnen van de uitvoeringsvarianten. Er wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten per...
  • Deze handleiding van de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) is geschreven om informatiebeveiligingsmaatregelen die te maken hebben met contractmanagement uit te werken. Het doel is dat contractmanagers of diegene die...
  • Deze publicatie beschrijft hoe bedrijven en overheden maatschappelijke waarde (impact) kunnen creëren door in te kopen bij social enterprises. Naast vier inspirerende voorbeelden van samenwerking met social enterprises...
  • Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van ICT.
  • Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van inkopen in het sociaal domein.
  • KOMPAS light Prijsvragen is de digitale handleiding voor het uitschrijven van ontwerpwedstrijden. Deze handleiding is in 2013 ontwikkeld door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van...