ict

U heeft gekozen voor het trefwoord ict. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • De inkoop van ICT-werkplekapparatuur voor de Rijksoverheid loopt via de Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR), onderdeel het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en ondergebracht binnen de Haagse Inkoop Samenwerking...
  • De voorgenomen outsourcing van de ICT in Groningen is 'vragen om moeilijkheden'. Dat zegt Stephan Corvers, expert en adviseur op gebied van aanbestedingen van ICT bij lokale en internationale overheden.
  • In opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken voert ICTU jaarlijks de Monitor Open standaardenbeleid uit. Deze rapportage heeft betrekking op de periode juli 2015 tot en met...
  • Dit cluster bevat alle communicatiemiddelen die uw werknemers nodig hebben om hun taken te kunnen volbrengen, van computers tot telefoons en van scanapparaten tot printers. Ook de hardware en netwerken vallen onder dit...
  • De productgroep Tonercartridges omvat tonercartridges voor op toner gebaseerde kantoorapparatuur zoals printers, kopieerapparatuur, faxmachines en multifunctionele (digitale) apparatuur, die ingekocht worden voor...
  • De productgroep Reproductieapparatuur omvat apparatuur voor gebruik op het kantoor. Dit heeft betrekking op printers (zwart-wit en kleurenapparaten), kopieerapparaten, faxen en multifunctionele (digitale) apparatuur...
  • De productgroep Netwerken, datacenterhardware en telefoniediensten behandelt drie ICT-gerelateerde productgroepen tegelijk. Het milieucriteriadocument betreft de productgroepen netwerken/ infrastructuur,...
  • De productgroep ICT-hardware en mobiele apparaten omvat werkplek en persoonsgebonden hardware en mobiele apparatuur voor eindgebruikers, zoals: desk- en laptops, beeldschermen (monitoren), tablets en mobiele telefoons...
  • De productgroep Audiovisuele apparatuur omvat televisies en beamers. Voor groot formaat monitoren (>30 inch) wordt verwezen naar het milieucriteriadocument voor ICT-Hardware en mobiele apparaten. (maart 2017)
  • De krijgsmacht wordt steeds meer één geheel, zo ook op ict-vlak. Verzorgden eerst alle krijgsmachtonderdelen hun eigen it, nu doen ze dat samen. Ook het onderscheid tussen 'witte' en 'groene' it verdwijnt. De naam van...