ict

U heeft gekozen voor het trefwoord ict. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn gemeenten steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en -diensten van bijna tweehonderd verschillende leveranciers. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden...
  • Binnen de ICT sector worden de mogelijkheden van inkoop van apparatuur in een circulair systeem met een lagere milieudruk verkend. Hierbij onderzoeken organisaties hoe inkoop kan helpen bij het circulair maken van...
  • Donderdag 17 november 2016 ontving PIANOo de heer Wob Rombouts, namens het Bureau Forum Standaardisatie. Zij zetten zich in voor open ICT-standaarden. Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen...
  • Forum Standaardisatie heeft een handreiking Open Standaarden bij inkopen opgesteld met daarin standaard bestekbepalingen voor het uitvragen van open standaarden van de pas-toe-of-leg uit lijst. Het gebruik van deze...
  • Op 4 oktober jl. organiseerde PIANOo, samen met de gemeente Utrecht, het UMC Utrecht en SOMO, een marktontmoeting. Ruim 35 deelnemers (brands, leveranciers, inkopers, juristen en beleidsmedewerkers) spraken met elkaar...
  • Op 4 oktober 2016 2016 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer een brief gestuurd over de derde voortgangsrapportage over de uitvoering van de kabinetsreactie op het Eindrapport Tijdelijke commissie...
  • Dit rapport gaat in op de afhankelijkheid van de (rijks)overheid van haar ICT-leveranciers en het beleid dat wordt gevoerd om ongewenste vormen van afhankelijkheid te verminderen. Het rapport twee hoofdvragen. Wat zijn...
  • De afgelopen jaren zijn vele ICT-projecten uit de hand gelopen, hetgeen geleid heeft tot een parlementair onderzoek door de Tijdelijke commissie ICT. Er zijn meerdere projecten onderzocht, waarbij is gezocht naar een...
  • Op 12 februari 2016 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer een brief gestuurd over de tweede voortgangsrapportage over de uitvoering van de kabinetsreactie op het Eindrapport Tijdelijke commissie...
  • iBestuur is een platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid. Online en offline: door online kennisdeling, een magazine en een jaarlijks congres draagt iBestuur bij aan het ontwikkelen van een...