ict

U heeft gekozen voor het trefwoord ict. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • In oktober 2016 heeft Tweede Kamerlid Oosenbrug (PvdA) de regering verzocht om het gebruik van open standaarden wettelijk te verplichten en alle kennis over open source software waarover de overheid beschikt ter...
  • De Commissie Elias heeft na uitvoerig onderzoek naar ICT aanbestedingen van de Rijksoverheid geconstateerd dat het Rijk een deel van haar ICT-projecten niet op orde heeft, waardoor onnodig belastinggeld wordt verspild....
  • Deze handleiding van de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) is geschreven om informatiebeveiligingsmaatregelen die te maken hebben met contractmanagement uit te werken. Het doel is dat contractmanagers of diegene die...
  • De Rijksbegrotingsvoorschriften zijn een aanvulling op de Rijksinstructie uit 2008 en legt vast dat Rijksoverheden in de bedrijfsvoeringsparagraaf van hun jaarverslag expliciet verantwoording afleggen over de mate van...
  • Voor de rijksdienst zijn  'pas toe of leg uit' standaarden vastgelegd in de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten. Deze instructie is opgesteld in 2008 en nog steeds van toepassing. In 2013...
  • ICT Contractmanagement is het managen van een overeenkomst in de fase van uitvoering om daarmee de doelstellingen van de overeenkomst daadwerkelijk te realiseren. Hierbij komen verschillende aspecten kijken, zoals:...
  • Voorafgaand aan een aanbesteding moeten veiligheidsrisico's worden onderkend die op een product of dienst inwerken. Daarmee wordt de basis gelegd voor beveiligingseisen en -wensen die op een bepaalde plaats in de...
  • De meeste aanbestedende diensten hanteren inkoopvoorwaarden ('algemene voorwaarden') bij het plaatsen van een opdracht. Een kenmerk van de voorwaarden is dat deze in zijn algemeenheid gelden, de kernbedingen (prijs,...
  • Een inkooptraject voor de aanschaf van ICT en inhuur van ICT-personeel kent doorgaans dezelfde kenmerken en verplichtingen als andere inkooptrajecten. Er bestaan echter ook enkele belangrijke onderwerpen die specifiek...
  • Deze pagina is speciaal bedoeld voor aanbestedende diensten die ICT inkopen. ICT-projecten worden vaak te laat, te duur en niet volgens de gemaakte afspraken opgeleverd. Aanbestedende diensten hebben regelmatig...