inkoopproces

U heeft gekozen voor het trefwoord inkoopproces. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Meer informatie vindt u in het onderdeel 'inkoopproces' op deze site, o.m. inkoopanalyses, markt- verkenning en benadering, opdrachtspecificatie, aanbestedingsregels, de keuze (en het doorlopen) van een aanbestedingsprocedure en contractmanagement.
  • Best Value Procurement (BVP) bestaat nu zo'n 10 jaar in Nederland. De afgelopen jaren is de toepassing van Best Value in een stroomversnelling gekomen. Er leven bij opdrachtgevers en marktpartijen nog wel veel vragen....
  • Aan Balance is de opdracht verstrekt om nader onderzoek te verrichten naar het Engelse model van aanbesteden. De daarbij gestelde onderzoeksvragen hebben betrekking op de praktische werking van het Engelse model en haar...
  • Een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) is een elektronisch proces voor het doen van gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan uw...
  • In het aankondigingsformulier verstrekt u diverse inlichtingen over uw organisatie, de beschrijving van het voorwerp van de opdracht, de door u gehanteerde voorwaarden en criteria en de beschrijving van het verloop van...
  • In de selectiestap toetst u de uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen en past u de selectiecriteria toe. Daarmee bepaalt u allereerst of een gegadigde geschikt is en vervolgens welke gegadigden het meest geschikt...
  • De meeste (Europese) aanbestedingsprocedures starten met een aankondiging. Met de aankondiging vertelt u de markt dat u een opdracht gaat plaatsen en nodigt u marktpartijen uit mee te doen aan de procedure. Opdrachten...
  • In de stap aanmelden dienen ondernemers een verzoek in om deel te mogen nemen aan een aanbestedingsprocedure. Als aanbestedende dienst beantwoordt u vragen over uw selectieleidraad, ontvangt u de verzoeken tot...
  • Een raamovereenkomst (mantelovereenkomst) sluit u met één of meerdere ondernemers (mantelpartijen). De raamovereenkomst zelf is geen opdracht, maar slechts een voorbereidende stap voor het plaatsen van opdrachten. 
  • In de gunningsstap opent u de ontvangen inschrijvingen, u toetst of deze voldoen aan de gestelde eisen, u bepaalt de beste inschrijving aan de hand van de (sub)gunningscriteria en neemt de gunningsbeslissing.  
  • Bij een overeenkomst worden vaak algemene voorwaarden gebruikt. Wat zijn algemene voorwaarden, wanneer past u deze toe en welke onderwerpen worden hierin geregeld? Op deze pagina vindt u het antwoord op deze vragen.