integriteit

U heeft gekozen voor het trefwoord integriteit. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. U heeft gekozen voor het trefwoord duurzaam inkopen. Meer informatie over intergriteit (interne en externe integriteit) vindt u in het dossier Integriteit onder Regelgeving.
  • De minister van Veiligheid en Justitie besloot op 17 april 2015 om een onafhankelijk meldpunt in te richten voor bedrijven en andere belanghebbenden die melding willen maken van mogelijke misstanden of...
  • De Gedragscode Integriteit Rijk geeft u een kader voor integer handelen. Het document geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een...
  • De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) heeft in 2012 een gedragscode opgesteld voor inkopers uit de private en de publieke sector. Volgens de NEVI gaat het erom dat een inkoopprofessional eerlijk,...
  • Op 4 juli 2016 is het Huis voor klokkenluiders geopend. Het Huis voor klokkenluiders geeft onder meer voorlichting over klokkenluiden en integriteit aan werknemers en werkgevers. Alle organisaties waar 50 of meer mensen...
  • Nederland scoort standaard hoog op de lijst van integere landen. In de ranglijst van Transparancy International, waar overigens niet alleen naar inkoop wordt gekeken, staat Nederland onafgebroken in de top tien....
  • Onderstaand overzicht van recente overtredingen of vermeende overtredingen van de integriteit bij aanbesteden is een compilatie van nieuwsberichten, uitspraken en andere publicaties op dit terrein. Volledigheid kan niet...
  • De overheid hoort volledig integer te handelen, ook bij inkopen en aanbesteden. Dit geldt voor iedereen die is betrokken bij een aanbesteding, denk aan uzelf als overheidsinkoper, uw organisatie maar ook aan de...
  • De overheid hoort 100% integer te handelen, zeker bij inkopen en aanbesteden. Inkopen is zeer gevoelig voor integriteitsovertredingen, dit vereist extra aandacht en er moeten maatregelen genomen worden om integriteit af...
  • Om het risico van integriteitsovertredingen bij overheidsinkoop te kunnen beheersen dient een aanbestedende dienst vooral aandacht te besteden aan de 'organisatie van integriteit' of verankering van integriteit in de...
  • In elke fase van het inkoopproces (voorbereiden, doorlopen en uitvoeren) loopt de overheid risico op het gebied van integriteit. PIANOo heeft voor u de belangrijkste risico's op een rijtje gezet.