jurisprudentie

U heeft gekozen voor het trefwoord jurisprudentie.Deze rubriek toont u een selectie van diverse uitspraken rond aanbesteden. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
  • Inmiddels is een overeenkomst gesloten, daarmee is de aanbestedingsprocedure geëindigd. Dat gegeven staat op zichzelf reeds in de weg aan toewijzing van de (op wijziging van de aanbestedingsprocedure gerichte) in hoger...
  • De voorzieningenrechter stelt vast dat KPN in haar Eigen Verklaring ten onrechte heeft verklaard dat er op haar geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, nu in het vonnis van 30 september 2016 is geoordeeld dat KPN...
  • In dit geschil is de vraag aan de orde of het programma van wensen door alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers op dezelfde manier kon worden begrepen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland...
  • Kernvraag is of het Kadaster heeft voldaan aan haar verplichting om voldoende informatie te verstrekken aan Geometius als deelnemer aan de functietest. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 28 februari 2017, ECLI:...
  • In dit geschil komt de vraag aan de orde of er sprake was van een discriminatoire aanbestedingsprocedure, de voorzieningenrechter oordeelt dat dit niet het geval is. Ook komt het clusterverbod aan de orde en de vraag of...
  • Achterhoek Nieuws vordert een verbod voor de gemeente om de opdracht aan De Persgroep te gunnen en een gebod om dat (alsnog) aan haar te doen. Achterhoek Nieuws legt aan deze vordering ten grondslag dat met...
  • Vaststaat dat één van de voorwaarden die Gemeente Amsterdam aan deze aanbesteding heeft gesteld is dat bij de inschrijving een ingevuld en ondertekend Inschrijvingsbiljet moet worden ingediend. Van Dorp Installaties...
  • In geschil is de vraag of Rijkswaterstaat gerechtigd was de inschrijving van Spie ongeldig te verklaren. Spie stelt zich op het standpunt dat de gegevens en inlichtingen die in de model K-verklaring worden uitgevraagd...
  • De vraag is aan de orde of de gemeente de inschrijving van Selecta moet passeren en Maas de opdracht moet gunnen omdat Selecta manipulatief/irreëel heeft ingeschreven, dan wel een abnormaal lage prijs heeft gerekend. (...