marktkennis

U heeft gekozen voor het trefwoord marktkennis. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. PIANOo heeft tevens van diverse branches marktinformatie verzameld. Deze dossiers vindt u onder Dossiers > Markten.
  • Gemeenten ondersteunen burgers die niet zelfredzaam zijn. Centraal binnen het sociale domein staat de juiste hulp en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Uitgangspunten daarbij zijn zelfredzaamheid, hulp uit...
  • U legt de relatie met de aanbieders vast in inkoopafspraken. Een onderdeel daarvan is de wijze waarop u als gemeente de activiteiten bekostigt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een 'inkoopmodel', wat staat voor de...
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse omvangrijke en complexe taken die elk een specifieke aanpak vereisen. Dit heeft te maken met de aard van de taken en de doelgroepen en aanbieders waarmee gemeenten te maken...
  • De gemeenten waren al verantwoordelijk voor een aantal taken in het sociaal domein. In 2015 zijn deze verantwoordelijkheden en de daaraan gerelateerde taken in het sociaal domein fors uitgebreid. Deze taken zijn door...
  • De inkoop- en aanbestedingspraktijk binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vertoont specifieke kenmerken. Ruim 80% van de totale omzet binnen de GWW is afkomstig van overheidsopdrachten. Daarnaast zijn speciale...
  • De sector grond-, weg- en waterbouw (GWW) heeft een lange traditie van aanbesteden. Mede daardoor heeft de inkoop- en aanbestedingspraktijk in de GWW ook specifieke kenmerken. In dit themadossier Inkopen en aanbesteden...
  • Diverse rapportages over Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
  • Bij een aanbesteding is het voor de winnaar en de verliezer belangrijk om te beoordelen wat de gevolgen zijn voor hun personeel dat werkzaam is op de opdracht. Het verliezen van een aanbestedingsprocedure kan ertoe...
  • Aanbestedende diensten maken regelmatig gebruik van personen, die zij voor een bepaalde duur werkzaamheden laten verrichten. Er kan dan sprake zijn van een dienstbetrekking en/of arbeidsovereenkomst dan wel van een...
  • Diverse onderzoeken op het gebied van lesmateriaal voortgezet onderwijs