marktkennis

U heeft gekozen voor het trefwoord marktkennis. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. PIANOo heeft tevens van diverse branches marktinformatie verzameld. Deze dossiers vindt u onder Dossiers > Markten.
  • Voor de kwaliteit van de inkoop is het onderhouden en uitbouwen van de relatie met de markt van groot belang. Ook kennis van de GWW markt is hierbij belangrijk. Veel kennis van de markt ontstaat door het voeren van een...
  • Als de bouworganisatievorm is gekozen, kan de aanbesteder de vraag formuleren die de markt moet beantwoorden, die de markt dient op te lossen.
  • Contractvervoer betreft alle dienstverlening die gericht is op het in opdracht vervoeren van speciale groepen reizigers in een taxi (of busje t/m 8 reizigers). Doelgroepenvervoer zoals leerlingenvervoer of zorgvervoer...
  • ICT Contractmanagement is het managen van een overeenkomst in de fase van uitvoering om daarmee de doelstellingen van de overeenkomst daadwerkelijk te realiseren. Hierbij komen verschillende aspecten kijken, zoals:...
  • Voorafgaand aan een aanbesteding moeten veiligheidsrisico's worden onderkend die op een product of dienst inwerken. Daarmee wordt de basis gelegd voor beveiligingseisen en -wensen die op een bepaalde plaats in de...
  • De meeste aanbestedende diensten hanteren inkoopvoorwaarden ('algemene voorwaarden') bij het plaatsen van een opdracht. Een kenmerk van de voorwaarden is dat deze in zijn algemeenheid gelden, de kernbedingen (prijs,...
  • Een inkooptraject voor de aanschaf van ICT en inhuur van ICT-personeel kent doorgaans dezelfde kenmerken en verplichtingen als andere inkooptrajecten. Er bestaan echter ook enkele belangrijke onderwerpen die specifiek...
  • Deze pagina is speciaal bedoeld voor aanbestedende diensten die ICT inkopen. ICT-projecten worden vaak te laat, te duur en niet volgens de gemaakte afspraken opgeleverd. Aanbestedende diensten hebben regelmatig...
  • De ICT-markt is erg breed - van multi-functionals tot maatwerk-software oplossingen. Het inkopen van ICT wordt, zowel in omvang als gewicht, steeds belangrijker. ICT is van groot belang bij het realiseren van de...
  • Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij hebben de taak om kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor een grotere groep...