onderwijs

U heeft gekozen voor het trefwoord onderwijs. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • Een model budgetovereenkomst voor DBFMO scholenbouw voor gemeenten bedoeld om de financiële samenwerking tussen gemeente en school vast te leggen. (september 2009)
  • Een model Intentieverklaring DBFMO scholenbouw voor gemeenten bedoeld om samenwerking tussen gemeente en school vast te leggen omtrent onderzoek naar mogelijke financiering voor scholenbouw in de vorm van een DBFMO. (...
  • Een model Intentieverklaring DBM scholenbouw voor gemeenten bedoeld om samenwerking tussen gemeente en school vast te leggen voor scholenbouw in de vorm van een DBM. (november 2010)
  • Deze tussentijdse evaluatie laat zien wat er is hebben geleerd van de ervaring. We laten u zien in hoeverre we de verwachtingen, die we bij aanvang van het project hadden, ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Per...
  • Deze brochure voorziet in informatie over de wetswijziging onderwijshuisvesting. Deze gaat over de overheveling van het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen in het primair en speciaal...
  • In dit rapport draait het om het aspect 'duurzaamheid' in de aanbesteding (en uitvoering) van leerlingenvervoer. Dit rapport vormt daarmee een aanvulling op en nadere uitwerking van het KpVV Handboek 'Professioneel...
  • In het voorgezet onderwijs zijn op grond van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) verschillende soorten studieboeken en lesmaterialen gratis voor leerlingen. De school koopt de schoolboeken in en informeert ouders over...
  • De Schoolboekenscan 2011 is een vervolg op de Schoolboekenscan uit 2006. Aanleiding hiervoor was de verandering in de schoolboekenmarkt vooral als gevolg van de invoering van de Wet gratis schoolboeken (2008). De ACM (...
  • Het primaire doel van het handboek is het verstrekken van de noodzakelijke modellen en toelichtingen om een projectleider en medewerkers van een project in staat te stellen een DBFMO-contract aan te besteden. (maart...
  • Handboek uitvoeringsvarianten bij scholenbouw. Een beschrijving van de voorbereidingen ten aanzien van het aanbestedingsproces en het aanbestedingsproces op zich (per deelproduct) dat leidt tot gunning van een DBFM-...