PPS

U heeft gekozen voor het trefwoord pps, een vorm van innovatief inkopen. PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • Design Build Finance Maintain Operate (DBFM(O)) is de meest geïntegreerde contractvorm bij publiek-private samenwerking. Deze geïntegreerde, langlopende contracten kennen verschillende fasen die in deze handige...
  • In de gemeente Meerssen wordt een nieuw kindcentrum gerealiseerd. Een consortium van Pellikaan, Heton en de architect Povse & Timmermans zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw en meerjarig onderhoud en...
  • In de gemeente Katwijk is de bouw van het nieuwe zwembad Aquamar begonnen. Het nieuwe zwembad wordt helemaal ingericht op de hedendaagse eisen. Zo staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het zwembad heeft een GPR score...
  • De gemeente Waalwijk is bezig met de voorbereiding van uitbreiding van de binnenhaven van Waalwijk. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio voor grotere schepen vanuit Rotterdam. (januari 2016, gewijzigd maart...
  • Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam in 2014 de 10 meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je 10...
  • Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt over de hele wereld toegepast. PPS is in veel sectoren een volwaardig alternatief naast andere contractvormen. Zowel voor infrastructuur als voor vastgoed. De Wereldbank...
  • Op deze kaart ziet u de DBFM- en DBFMO-projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. Hierbij werkt de rijksoverheid samen met de markt.
  • De minister van Financiën heeft op 3 oktober 2016 de voortgangsrapportage 2016/2017 in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage richt zich specifiek op de voortgang en...
  • In de afgelopen jaren zijn er 2 scholen gerealiseerd volgens een DBMO-contract: Brede School Joure en voorzieningencluster De Veste in Borne. In de praktijk zorgen de DBMO-contracten er onder meer voor dat de...
  • PIANOo heeft samen met de Unie van Waterschappen, Deltares en BNG Advies een afwegingskader geïntegreerde contracten ontwikkeld voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, waarmee de meest toepasbare contractvorm voor een...