praktijkvoorbeeld

  • In een circulaire economie is er geen afval meer. Het lijkt een utopie. Toch benaderde netwerkbedrijf Alliander dit ideaal tot 95 procent, bij de verbouwing van het hoofdkantoor 'Bellevue' in Arnhem. Maar liefst 81...
  • Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam in 2014 de 10 meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je 10...
  • Deze publicatie beschrijft hoe bedrijven en overheden maatschappelijke waarde (impact) kunnen creëren door in te kopen bij social enterprises. Naast vier inspirerende voorbeelden van samenwerking met social enterprises...
  • Hoe is de financiële situatie in een land, waar is de economische groei het hoogst en hoe kom ik in contact met de ambassade? Ondernemers met internationale ambities vinden de antwoorden op deze en andere relevante...
  • GP Groot is actief in 3 marktsegmenten: inzameling en recycling, brandstoffen en oliehandel, en infra en engineering. De organisatie heeft 2 pilots die voortkomen uit de Green Deal. (januari 2017)
  • Interface heeft sinds 1994 een omslag gemaakt van een aardolie-intensief bedrijf naar een duurzame organisatie. De grootste impact maakt Interface met de grondstoffen. (januari 2017)
  • Copper8 werkt in opdracht van klanten, aan aanbestedingsvraagstukken zoals voor Alliander (bouw van het kantoor in Duiven) en het UMC (aanbesteding van de kantoorinrichting). Daarnaast doet het (advies)bureau ook eigen...
  • De bouw van een afvalbrengstation dat het motto 'afval is grondstof' met hoofdletters schrijft en – van iets andere orde - nieuwe vloerbedekking voor de gemeentelijke kantoren. Het zijn twee pilots die Den Haag...
  • Drie jaar Green Deal Circulair Inkopen levert een rijke oogst aan kennis en ervaring met circulair inkopen op, afkomstig uit bijna 80 circulaire inkoopprojecten. Iedereen heeft pilots voor circulair inkopen in zijn...
  • Zeker op het gebied van 'hoogwaardige inhuur', worstelen overheden met het toepassen van social return. Toch kan het resultaat zeer verrassend zijn, als je maar bereid bent regels los te laten en ruimte te bieden voor...