productgroepen

U heeft gekozen voor het trefwoord productgroep. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Meer informatie over duurzaam inkopen (inclusief de criteria en sociale aspecten) vindt u in het dossier Duurzaam Inkopen onder Dossiers.
  • Via de clusters vindt u clusterspecifieke informatie en gedetailleerde informatie per productgroep over maatschappelijk verantwoord inkopen, zoals de milieucriteriadocumenten en informatie over sociale voorwaarden en...
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Duurzaam inkopen wordt ook wel...
  • Regelmatig worden de criteriadocumenten geactualiseerd en op de site van PIANOo geplaatst. De geactualiseerde documenten vervangen de oude milieucriteriadocumenten.
  • De productgroep Waterzuiveringsinstallaties en slibbehandeling omvat het inkopen van werken, diensten en leveringen ten behoeve van waterzuivering en slibbehandeling. (7 mei 2015)
  • Deze productgroep omvat zware motorvoertuigen (de inkoop, huur en lease van gekentekende zware motorvoertuigen die worden ingezet voor goederen- en personenvervoer of die zijn uitgerust voor de uitvoering van specifieke...
  • De productgroep Mobiele werktuigen uitbesteding omvat de inhuur van een niet voor de weg bestemde mobiele machine zoals mobiel werktuig, vervoerbare industriële uitrusting of voertuig met of zonder carrosserie, niet...
  • De productgroep Wegen omvat wegen, waarbij het gaat om alle wegtypen die onderscheiden zijn in het Keuzemodel Wegconstructies van CROW: hoofdwegennet, zwaar belaste weg, gemiddeld belaste weg, licht belaste weg, weg in...
  • De productgroep Vaartuigen omvat ontwerp, bouw en aanschaf van vaartuigen voor zowel zee- als binnenvaart, inclusief schepen voor openbaar vervoer, zoals veerponten en onderhoud en revisie van vaartuigen. Onderhoud en...
  • De productgroep Verkeersregelinstallaties (VRI's) omvat de actieve regelinrichtingen voor de Nederlandse wegen voor voetgangers, auto's en fietsers en de scheepvaartseinen voor waterwegen. (7 mei 2015)
  • De productgroep Straatmeubilair omvat veel verschillende producten. Een groot deel van straatmeubilair wordt gevormd door speeltoestellen, haltemeubilair en tafels & bankjes. Daarnaast vallen afvalinzamelmiddelen,...