REBus

  • De provincie Noord-Brabant transformeert naar een circulaire economie. De circulaire aanbesteding van het provinciale grondwaterstandsmeetnet maakt hier onderdeel van uit. In plaats van apparatuur, heeft de provincie de...
  • Rotterdam is met meer dan 600.000 inwoners en de belangrijkste haven van Europa, zeer afhankelijk van de invoer van grondstoffen. Om hier zorgvuldig mee om te gaan en de verschuiving van een lineaire naar een circulaire...
  • Schiphol heeft de ambitie om een Zer0 Waste luchthaven te zijn in 2030. Hiervoor heeft Schiphol een Zer0 Waste Programma ontwikkeld om de organisatie te programmeren om circulair te gaan ondernemen. (april 2017)
  • Het bureau Rendemint biedt naast advies en inkooptool, een meetsysteem en mindset trainingen aan. Het eerste circulaire inkoopproject was het provinciehuis in Friesland in 2010. Een vergelijkbaar project is uitgevoerd...
  • Pon werkt aan circulariteit met 2 pilots, voor respectievelijk ICT-hardware en afvalmanagement. De circulaire pilot met afval is in samenwerking met afvalregisseur Milgro uitgevoerd. Het doel was een oplossing voor het...
  • NS neemt duurzame aspecten zoveel mogelijk mee bij de inkoop van producten of diensten.  De focus ligt op aanbestedingen met materiële impact. Bij de aankoop van nieuwe treinen geldt bijvoorbeeld de eis dat onderdelen...
  • Voor de gemeente Utrecht komt de ambitie neer op 10% circulaire inkoop van een inkoopvolume van € 700 miljoen. Hiervoor zijn circulaire trajecten gestart met onder andere bedrijfskleding, beschermingsmiddelen (PBM),...
  • Lune is specialist in circulaire afvalscheidingssystemen. Dit project bestaat uit de ontwikkeling van een future proof afvalbak van gerecycled metaal. Het bijzondere aan de bak is de modulaire opbouw. De afvalbak kan...
  • Meerlanden verzorgt afvalinzameling, afvalverwerking en beheer van openbare ruimten. Per jaar zamelt Meerlanden 62.000 ton organisch afval in. Dit organische afval wordt verwerkt tot vijf nieuwe producten, waaronder...
  • In dit project onderzoeken Rijkswaterstaat en drie grote gemeenten in welke mate zij grondstofefficiëntie kunnen meewegen in openbare aanbestedingen voor infraprojecten. Het project bestaat uit twee pilots:...