Praktijkvoorbeelden Beste PKV

Praktijkvoorbeelden van de toepassing van Beste PKV.

De Beste KPV werd voor de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. De Aanbestedingswet 2012 kent nu 3 gunningscriteria: Beste PKV, de laagste prijs en de laagste (levenscyclus)kosten. EMVI is de overkoepelende term geworden voor de 3 gunningscriteria.
  • bron: GWW Inkoopplatform

    De praktijkbundel EMVI reikt voorbeelden en ideeën aan voor de inkopers en beleidsmakers van grond-, weg- en waterbouw werkend bij organisaties als gemeenten, provincies, waterschappen, haven- en drinkwaterbedrijven en andere geïnteresseerden. (juni 2015)

  • De EMVI-criteriabibliotheek van CROW is een verzameling van EMVI-aspecten, ingericht als inspiratiebron. De informatie over de aspecten in de bibliotheek is ontleend aan diverse praktijkprojecten. (2015)

  • bron: Vernieuwing Bouw

    Gunnen op basis van EMVI vraagt om bewuste keuzes ten aanzien van de contractvorm, gunningcriteria en prioriteiten. Deze publicatie laat concreet zien hoe in veertien bouw- en infrastructurele projecten EMVI is toegepast. (mei 2010)