Aan de slag met Beste PKV

Door Rijkswaterstaat en PIANOo zijn handleidingen Beste PKV opgesteld. In onderstaande teksten zal meerdere keren naar deze handleidingen worden verwezen. In de documenten van voor 1 juli 2016 wordt de term EMVI gehanteerd.

Beste PKV in het inkoopproces


Icoon Fase 1Fase 1: Voorbereiden van de Beste PKV-opdracht
U kiest voor Beste PKV en bepaalt welke Beste PKV-criteria u wilt toepassen, welk gewicht u aan een Beste PKV-criterium toekent en hoe u de inschrijving wilt beoordelen.

Icoon fase 2Fase 2: Doorlopen van de Beste PKV-aanbestedingsprocedure
U beoordeelt de inschrijving op Beste PKV-criteria, waarna u overgaat tot gunning.


Icoon fase 3Fase 3: Uitvoeren van de Beste PKV opdracht   
U controleert tijdens de uitvoering of de leveranciers de gemaakte Beste PKV afspraken nakomen. U blijft de gehele contractperiode met elkaar in gesprek en evalueert de aanbesteding.

Door naar: Beste PKV(keuze) toegelicht