Onderzoeken elektronisch aanbesteden

Diverse rapportages over E-aanbesteden en E-veilen 

 • Dit marktonderzoek biedt u inzicht in de ontwikkeling en beschikbaarheid van inkoop(gerelateerde (e-procurement) oplossingen binnen de Benelux. Dit inzicht helpt u onder meer bij de samenstelling van een long list tijdens het selectieproces. (mei 2016)

 • bron: LIPSE

  In samenwerking met PIANOo/TenderNed en E-proQure hebben de bestuurskundigen Hanna de Vries, MSc, prof. Dr. Victor Bekkers en dr. Lars Tummers van de Erasmus Universiteit onderzoek verricht dat zich richt op de introductie van E-aanbesteden bij regionale overheden, zoals provincies en regionale inkoopsamenwerkingsverbanden. (november 2015)

 • bron: Flexbeheer

  Het betreft een onderzoek uit 2015 naar leveranciers van Vendor Management Systemen (VMS), software voor de ondersteuning van alle inhuurprocessen en soortgelijke tooling voor externe inhuur voor de Nederlandse en Belgische markt. (april 2015)

 • Het gebruik van e-aanbesteden in Nederland staat nog in de kinderschoenen. De bewustwording van zowel urgentie als te behalen voordelen is laag. De tijd dringt, terwijl de praktijk laat zien dat implementatie snel realiseerbaar is. Door de gevolgen en mogelijkheden van e-aanbesteden serieus te nemen kunnen aanbestedende diensten nog tijdig tot invoering overgaan om zo te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. E-proQure en Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen hebben samen de mate van gebruik (adoptiegraad) van e-aanbesteden bij overheden in Nederland onderzocht. (juli 2014)

 • bron: eu2013

  Deze presentatie beschrijft e-procurement wereldwijd en zet duidelijk de voordelen op een rijtje zet.

 • Dit rapport betreft elektronische veilingen die bij wijze van proef in de publieke sector zijn gehouden. Het rapport is opgesteld door Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn in opdracht van het Kenniscentrum Aanbesteden/PIANOo. Doel van dit rapport is de ervaring die overheden met proefveilingen hebben opgedaan te bundelen en toegankelijk te maken. Daarbij is ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van elektronisch aanbesteden in het algemeen. (juli 2005)