Elektronisch factureren

Een elektronische factuur (e-factuur) is een digitaal bestand (maar geen pdf) dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan worden verwerkt in het andere systeem. Per 18 april 2019 zijn overheden, alle andere aanbestedende diensten en speciale sector organisaties verplicht bij inkoopovereenkomsten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Veel organisaties moeten daarvoor nog de benodigde voorzieningen treffen. Het Programmabureau e-factureren ondersteunt daarbij. Deze webpagina's zijn daarvoor het centrale platform en bieden aanbestedende diensten de informatie om de stappen te kunnen nemen die nodig zijn om e-factureren te implementeren.
Wijziging Aanbestedingswetgeving e-factureren definitief
De wetswijziging verankert de verplichting voor decentrale overheden en alle andere aanbestedende diensten om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken per 18 april 2019.

Icoon Aan de slag met e-facturerenAan de slag met e-factureren
Gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere aanbestedende diensten moeten stappen ondernemen om e-factureren binnen hun organisatie te implementeren. E-factureren raakt de afdelingen Financiële Administratie, ICT en Inkoop. Maar wat zijn de te ondernemen stappen? En welke keuzes moeten gemaakt worden? Op deze pagina vindt u praktische informatie zoals handreikingen, tools, een stappenplan en templates die u op weg helpen om e-factureren binnen uw organisatie te implementeren

Icoon efactureren in ontwikkelingE-factureren in ontwikkeling
Sinds enige tijd is het uitwisselen van e-facturen op laagdrempelige wijze te realiseren. De standaard waaraan e-factureren moet voldoen is vastgesteld, ook op Europees niveau. Vanuit de meeste administratieve software pakketten die toeleveranciers gebruiken kunnen al e-facturen worden verstuurd. Zodra aanbestedende diensten de voorzieningen gerealiseerd hebben om e-facturen te kunnen ontvangen, staat er niets meer in de weg om ook daadwerkelijk e-facturen uit te gaan wisselen. Om dat te bespoedigen, heeft het Programmabureau e-factureren diverse initiatieven ondernomen. Op deze pagina leest u meer over de expertgroep e-factureren, onze ketenactivatie, Europese subsidieaanvraag (CEF-call), de Europese norm en de implementatiemonitor.

Icoon e-factuurE-factureren toegelicht
E-factureren heeft de toekomst: het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt ondernemers en overheden administratie. De Rijksoverheid eist al sinds 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen van leveranciers. Ook steeds meer gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen zullen in hun inkoopvoorwaarden e-facturen gaan eisen. Alle aanbestedende diensten moeten per 18 april 2019 de benodigde voorzieningen hebben getroffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken conform de EU-richtlijn 2014/55/EU en op basis van een wijziging in de Aanbestedingswetgeving. Op deze pagina leest u meer over (de voordelen van) e-factureren, de ondersteunende rol van het programmabureau, e.d.

Voor vragen of ondersteuning kunt u het Programmabureau e-factureren bereiken via hulpbijefactureren@pianoo.nl of telefonisch via 088 - 042 54 89 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur).

Thema-update e-factureren
Wilt u op de hoogte blijven van informatie en ondersteuning over e-factureren?
Meld u aan voor: Thema-update e-factureren