Aan de slag met e-factureren

Gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere aanbestedende diensten moeten vóór eind 2018 de benodigde voorzieningen treffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dat zegt de EU-richtlijn 2014/55/EU. De wettelijke verankering daarvan in nationale wetgeving vindt in 2017 plaats in de Aanbestedingswet. Decentrale overheden en andere aanbestedende diensten moeten dus stappen ondernemen om e-factureren te implementeren.

Regiobijeenkomsten e-factureren
In nauwe samenwerking met diverse gemeenten, organiseert het programmabureau in 2017 regiobijeenkomsten met presentaties over e-factureren. Bij de presentaties zijn niet alleen deelnemers van de betreffende gemeente zelf aanwezig, maar worden ook de omliggende gemeenten uitgenodigd. 
Regiobijeenkomsten e-factureren 2017

Ontvangen en verwerken

Het implementeren van e-factureren betekent naast het realiseren van de ICT-voorzieningen ook het (her)inrichten van het verwerkingsproces daarna. De ontvangst van e-facturen mag dan misschien geborgd zijn bij de realisatie van de ICT-voorzieningen, maar het proces van verwerking is dat nog allerminst. En juist in dat proces komen de efficiency voordelen van e-factureren tot z'n recht. Het is zinvol om het 'purchase to pay' traject in de breedte te betrekken bij de implementatie van e-factureren. De afdelingen Financiële Administratie en ICT spelen een rol, maar ook inkoop en organisatorische aspecten zijn van belang.

Instrumenten

Het programmabureau e-factureren heeft diverse handreikingen, templates en factsheets gemaakt die u op weg helpen om e-factureren te implementeren. De komende periode volgen meer handige documenten en een toolkit die u ondersteunt om uw leveranciers over te laten stappen op e-factureren. 

Metrokaart e-factureren (FAQ)
De metrokaart gaat in op vragen zoals' 'Wat moet ik weten als ik e-facturen wil kunnen ontvangen en verwerken?' Maar ook op meer specifieke vragen als 'Wat is een syntax?' Op deze en andere veel gestelde vragen vindt u een antwoord via de Metrokaart e-factureren (FAQ).
Metrokaart e-factureren (FAQ) 

Handreikingen en templates
Er zijn diverse handreikingen en templates die u kunt gebruiken. Deze documenten vindt u rechts op deze pagina.

Terug naar: E-factureren toegelicht