E-factureren in ontwikkeling

E-factureren bevindt zich in een dynamische omgeving. Ten opzichte van enkele jaren geleden is het landschap flink veranderd en zijn de mogelijkheden voor verzender en ontvanger verbreedt en laagdrempeliger geworden. Nu de urgentie door de Europese regelgeving en de aanbestedingswet toeneemt, zien ook aanbestedende diensten het nut en de noodzaak van het versneld oppakken van het implementatietraject. Tenslotte is de standaard UBL inmiddels breed geadopteerd en is het nog maar een kleine stap naar Europese normering via de PEPPOL standaard.

Marktontmoeting e-factureren

Op woensdagmiddag 6 december jongstledenorganiseerde het Programmabureau e-factureren een Marktontmoeting e-factureren in Den Haag. Het doel was decentrale overheden en aanbieders van e-facturatie oplossingen letterlijk bij elkaar te brengen. Om transparantie te verschaffen in het inmiddels veelzijdige aanbod. Herhaling van het evenement in 2018 lijkt zeker tot de mogelijkheden te behoren.

Marktontmoeting e-factureren - verslag 6 december 2017

Expertgroep

Het Programmabureau e-factureren van PIANOo heeft een expertgroep opgericht. Om inzichten vanuit financiën, inkoop en ICT te verzamelen en te benutten. De kennis en visie van ervaringsdeskundigen vinden we heel waardevol en daarvan willen we dankbaar profiteren. Om praktische oplossingen te vinden voor het overstappen van aanbestedende diensten op e-factureren. Zodat deze aansluiten bij de dagelijkse praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen.

Expertgroep e-factureren

Implementatiemonitor e-factureren 

Het programmabureau brengt de ontwikkelingen en voortgang bij de aanbestedende diensten letterlijk in kaart. Op deze interactieve kaart van Nederland ziet u hoe ver gemeenten, provincies en waterschappen gevorderd zijn met de implementatie van e-factureren. Zo wordt in een oogopslag duidelijk welke voortgang bij de implementatie wordt geboekt. Informatie over de status van e-factureren komt onder andere voort uit aangeleverde gegevens van de gemeenten, waterschappen en provincies zelf.

Implementatiemonitor e-factureren

Toeleveranciers die e-factureren via Simplerinvoicing Full

Het Programmabureau e-factureren heeft een lijst samengesteld van toeleveranciers die e-factureren via de beveiligde route (SI FULL) van het Simplerinvoicing netwerk. U als gemeente, provincie, waterschap of andere aanbestedende dienst kunt deze toeleveranciers benaderen om ook aan u e-facturen te sturen.

Toeleveranciers die e-factureren via Simplerinvoicing Full 

Ketenactivatie 

Het Programmabureau e-factureren biedt gemeenten, provincies en waterschappen sinds oktober 2016 extra hulp via een tijdelijke en intensieve ondersteuning om e-factureren te implementeren.

De doelstelling is dat enerzijds aanbestedende diensten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Anderzijds zoekt en verbindt het programmabureau toeleveranciers met aanbestedende diensten om de gerealiseerde verbindingen daadwerkelijk in gebruik te nemen om zo een werkende en permanente e-factuurstroom (keten) te realiseren.

Ketenactivatie decentrale overheden

Europese subsidieaanvraag (CEF-Call)

Het programmabureau heeft het voortouw genomen om met een consortium van participanten uit de publieke en private sector een subsidieaanvraag te doen bij de Europese Commissie. Het Connecting Europe facility (CEF)-subsidieprogramma heeft alles te maken met de dringende wens naar een uniforme wijze van uitwisselen van e-facturen binnen Europa.

Europese subsidieaanvraag (CEF-Call)

Europese e-factuur norm

In het voorjaar van 2017 is de Europese norm voor de elektronisch factuur vastgesteld en in oktober 2017 officeel gepubilceerd. Maar wat betekent die norm voor de financiële administratie, de ICT- en inkoopaspecten bij aanbestedende diensten en toeleveranciers? En wat is de impact voor softwareleveranciers en e-facturatie dienstverleners? Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) organiseerde daarover in mei 2017 twee informatiebijeenkomsten. Op de website van NEN vindt u presentaties van de bijeenkomsten en een praktische FAQ. Het artikel in NENmagazine geeft een beknopt inzicht in de ontwikkelingen in e-facturatie en de Europese norm.

Informatiebijeenkomst elektronisch facturerenexternelinkteken.gif nen.nl.
Artikel over e-facturatieexternelinkteken.gif nenmagazine.nen.nl.

Bijeenkomsten e-factureren

Op onderstaande pagina vindt u een overzicht met aankondigingen van bijeenkomsten over e-factureren. 

Regiobijeenkomsten e-factureren 2017

Terug naar: Aan de slag met e-factureren 
Door naar: E-factureren toegelicht