Handreikingen e-factureren

Hier vindt u diverse handreikingen, templates en schema's op gebied van e-factureren.

 • De toolkit onboarding e-factureren bevat concrete instrumenten en oplossingen voor het onboarden van toeleveranciers. Onboarding is het stimuleren en ondersteunen van uw toeleveranciers zodat zij overstappen op het sturen van e-facturen naar uw organisatie. Om die overstap te realiseren is vanuit uw organisatie een informatietraject noodzakelijk. Deze toolkit helpt u bij het opzetten van het informatietraject zodat de transitie naar e-factureren beter en sneller verloopt en de uitvoering efficiënter plaats vindt.

 • bron: Programmabureau e-factureren

  Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) en andere aanbestedende diensten bereiden zich voor op het kunnen ontvangen van elektronische facturen. Eén van de belangrijkste stappen is het bepalen van de toekomstige (ICT) situatie. Om de samenhang en consequenties van te maken keuzes inzichtelijk te maken is deze handreiking opgesteld. Deze ondersteunt u in het opstellen van een optimale ICT-inrichting voor e-factureren voor uw organisatie. In deze handreiking wordt een aantal scenario's beschreven, om u te ondersteunen bij het maken van deze keuzes. Uiteraard zal uw specifieke situatie leidend zijn bij het bepalen van de voor u geschikte oplossing. (december 2017)

 • Bent u al voorbereid op e-factureren en wilt u controleren of u op de goede weg zit? Wilt u een verkort traject starten om e-factureren te realiseren in uw organisatie? Ga dan aan de slag met deze checklist e-factureren verkorte aanpak. De checklist biedt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die u tegenkomt als u e-factureren oppakt.

 • bron: Programmabureau e-factureren

  Aan bestedende diensten bereiden zich voor op het kunnen ontvangen van elektronische facturen. Het staat hen vrij om de manier waarop zij gaan e-factureren zelf te kiezen en in te richten. Deze checklist e-factureren bij aanbesteden helpt u hierbij. (maart 2017)

 • bron: PIANOo

  Bij e-factureren wordt een factuur tussen geautomatiseerde systemen uitgewisseld en verwerkt. Voorwaarde voor een geautomatiseerde verwerking is dat er eenduidige afspraken zijn over de vorm en inhoud van de factuur en de wijze waarop deze wordt verstuurd. Dit laatste wordt het 'kanaal' voor e-factureren genoemd. Het Programmabureau e-factureren heeft een factsheet opgesteld met de voor- en nadelen van de verschillende kanalen voor e-factureren. (september 2016)

 • bron: Programmabureau e-factureren

  Onderstaand document is een template projectvoorstel e-factureren ten behoeve van gemeenten, waterschappen en provinciën. Deze template is ontwikkeld door het Programmabureau e-factureren, met behulp van diverse rapporten, analyses en projectdocumenten over e-factureren. U kunt dit document gebruiken bij het initiëren van een project. (juli 2016)

 • Op 27 juni 2016 organiseerde VNG Realisatie (voorheen KING) een webinar over e-factureren voor gemeenten. Doelgroep waren medewerkers die zich bezig houden met inkoop, economie, dienstverlening, financiën en ICT. Circa 35 deelnemers namen online deel aan het webinar. (juni 2016)

 • Elektronisch factureren (e-factureren) is het automatisch uitwisselen van facturen tussen het systeem van de leverancier en de aanbestedende dienst. Het elektronisch uitwisselen van facturen zorgt voor een snellere verwerking, minder fouten en het bespaart tijd en kosten. Welke vormen van factureren zijn er? Hoe kan ik een e-factuur ontvangen? Op deze en andere veelgestelde vragen van aanbestedende diensten vindt u een antwoord via de Metrokaart e-factureren (FAQ). (juli 2016)

 • Het Programmabureau e-factureren heeft een stappenplan e-factureren ontwikkeld ten behoeve van gemeenten, waterschappen en provinciën. Het stappenplan is verdeeld in 6 hoofdstappen en verder uitgewerkt in substappen. Het plan is bedoeld als aanzet en als checklist om een eigen stappenplan op te stellen. U kunt het ook gebruiken als checklist indien u reeds gestart bent met de implementatie van e-factureren. Dit stappenplan sluit aan op het gebruik van PRINCE2. (mei 2016)

 • bron: Programmabureau e-factureren

  Het Programmabureau e-factureren heeft templates business case e-factureren ten behoeve van gemeenten, waterschappen en provinciën ontwikkeld, met behulp van diverse rapporten, analyses en business cases over e-factureren. De templates zijn bedoeld als aanzet om een business case op te stellen. (juli 2016).