Praktijkvoorbeelden innovatiegericht inkopen

Relevante (praktijk)voorbeelden van innovatiegericht inkopen.

 • Hoe verminder je de geluidsoverlast langs provinciale wegen, op locaties waar bestaande oplossingen niet mogelijk of wenselijk zijn? Met deze vraag richtten de provincies Noord- en Zuid-Holland zich samen met RVO.nl tot het MKB. Door een innovatiecompetitie uit te schrijven volgens de Small Business Innovation Research (SBIR) - een vorm van precommercieel inkopen, deden zij een beroep op de creativiteit en vindingrijkheid van de markt. Paul Jansen en Gert Weijmans, coördinators vanuit respectievelijk provincie Noord-Holland en provincie Zuid-Holland, vertellen hoe ze het innovatietraject hebben doorlopen. (februari 2018)

 • bron: Rijkswaterstaat

  In dit project is een nieuwe manier van aanbesteden ontwikkeld en toegepast. Dit verslag geeft weer hoe dit traject is ervaren door de betrokken marktpartijen, de klant en onszelf. Het doel van dit verslag is om van te leren. U kunt met deze geleerde lessen aan de slag gaan om het gedachtegoed van DOEN en vooral de praktische uitvoering daarvan verder te verbeteren. (september 2017)

 • Innoveren is meer dan het op de markt brengen van een nieuw product of een nieuwe dienst. Innovatie begint bij een marktgerichte focus: marktkennis, nauw contact met de klant en een innovatieve bedrijfscultuur. Deze visie hebben vrijwel alle ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100 met elkaar gemeen. De Top 100 toont een overzicht van innovatieve praktijkvoorbeelden.

 • Deze brochure geeft een overzicht van projecten die zijn gericht op innovatiegericht inkopen op ICT-gebied, gefinancierd door EU-programma's als FP7, CIP en Horizon 2020. Hieronder vallen ook projecten waarbij publieke inkopers uit verschillende landen in Europa samen hebben gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van PCP of PPI aanbestedingen. (maart 2017)

 • Hoe is de financiële situatie in een land, waar is de economische groei het hoogst en hoe kom ik in contact met de ambassade? Ondernemers met internationale ambities vinden de antwoorden op deze en andere relevante vragen in de app 'NL exporteert'. De app is het resultaat van een unieke samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een groot aantal private partners. Michiel Pool, projectmanager bij RVO, stond aan de wieg van de app: Een bijzonder traject dat de meerwaarde bewijst van Publiek-Private Samenwerking. (februari 2017)

 • Bij het beheersen en bestrijden van natuurbranden kan satellietdata van grote waarde zijn. Let wel: kán, maar hoe precies? En wie gaat dat betalen? Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Brandweer Nederland sloegen de handen ineen, samen met ruimtevaartorganisatie NSO die graag de toepassing van satelliet-observatie wil versnellen. Een SBIR-traject bleek daarvoor een ideale methode. (januari 2017)

 • Wie helpt onze ouderen langer zelfstandig te wonen? Met die vraag nodigden vijf Europese lidstaten innovatieve marktpartijen uit in het kader van een Europees aanbestedingstraject: SILVER-PCP. Gemeente Eindhoven maakte namens Nederland deel uit van een consortium dat de tender begeleidde. In een uitgebreid selectietraject wist Robot Care Systems uit Den Haag zich als beste te kwalificeren. De geavanceerde rollator LEA is inmiddels vrijwel productieklaar. (januari 2017)

 • Een recent ongeval in het Groningse Winsum bewijst eens te meer de noodzaak voor een passende oplossing voor de ruim honderd niet actief beveiligde overwegen (NABO) in Nederland. Onbeveiligde spoorwegoverwegen hebben al langere tijd de volle aandacht van ProRail. In oktober 2014 startte ProRail het programma NABO, met als bijzonder element een innovatieve proeftuin. (januari 2017)

 • In het jaaroverzicht 2016 van het Corporate Innovatieprogramma staan 70 innovaties die Rijkswaterstaat in het afgelopen jaar samen met marktpartijen en kennisinstellingen verder heeft gebracht. Het jaaroverzicht kunt u vinden op de projectpagina Innovatie. (januari 2017)

 • De European assistance for innovation procurement (Eafip) heeft 6 video's geplaatst met voorbeelden van innovatief inkopen. De video's zijn van aanbestedende diensten uit heel Europa die innovatief inkopen met succes hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. De voorbeelden tonen onder meer de aanpak, de best practices en de geleerde lessen. (december 2016)